Doğal Solucan Gübresinin Ekonomik Analiz ve Sonucu


Bir ekonomik analiz yapacak olursak, solucan besiciliği süt sığırı besiciliğinden çok daha karlı ve ekolojiktir. Türkiye’nin şu an yıllık 15 milyon ton kimyevi gübre kullanılmaktadır. Yine yaklaşık 80.000- 100.000 ton arasında ot, böcek öldürücü, herbisit, pestisit kullanımı bulunmaktadır. Kimyevi gübre kullanımı (15 milyon ton ) sıfıra indirilebilir.

Çünkü Türkiye’nin bu kadar çok biyolojik atığı vardır. Türkiye’nin gerçekten muazzam bir biokütle solucan üretme kapasitesi bulunmaktadır. Bu sadece hakikaten inanarak gereğini yapmakla ilgili bir şeydir, hayal değildir.

Türkiye’yi doğal tarımın en önemli ülkesi haline getirmemiz mümkün. Çünkü biyolojik atığımız çok fazla. Ancak kompost yapmayı bilmemekteyiz. Türkiye’de kompost üretimi çok düşük düzeyde, vermikompost üretimi ise neredeyse bulunmamaktadır.

Sadece Isparta Gülbirlik Fabrikalarının yıllık gül posası atığı 30 bin tondur. Bu atık karbon, azot, iz elementler ve organik madde açısından çok zengin olmakla birlikte değerlendirilememektedir.


Rivasol Doğal Solucan Gübresinin Ekonomik Analiz ve Sonuçları Nelerdir?

Çok az bir kısmı tezek olarak yakılmaktadır. Büyük kısmı çevreye mikrop ve koku saçmaktadır. Oysa gül posası vermikültürel işlem sonrası mükemmel bir ürün olabilir.

Yine Ege Bölgesinde her yıl milyonlarca ton üretilen prina kalorifer yakıtı olarak kullanılmaktadır. Oysa vermikompost kalitesini arttırmada mükemmel bir üründür. Vermikültürün yapılabilmesi için karışımın İdeal C/N Oranından ve Solucan Gıda İhtiyacına uygun olması gerekmektedir.

Örneğin taze çiftlik gübresi yüksek Azot içeriğinden dolayı tek başına uygun değildir, ancak saman, kağıt gibi karbon içeriği zengin bir materyal ile karıştırılırsa uygun C/N oranı sağlanır ve kompostlaşmaya uygun hale gelir. Çünkü organik materyalin kompostlaşması Bakteri, mantar, protozoon gibi mikroorganizmalar sayesinde olmaktadır.

Bu çarkın dönmesi için karbon ( C),azot( N),oksijen( O2) ve hidrojene( H) ihtiyaç vardır.

Eğer bu elementler arasında oran dengesi iyi kurulamazsa mikrobiyal aktivite ve dolayısıyla kompostlaşma süreci duracaktır. Zeytin karasu atığı tek başına kullanılamaz. Çünkü Azot içeriği çok zengindir ve bünyesinde fitotoksik maddeler olan fenolik bileşenler vardır.

Öte yandan pamuk çırçır atığı da yüksek C içeriğinden dolayı tek başına uygun değildir. Oysa bu ikisinin karışımının vermikültürel işleme tabi tutulması çok iyi bir ekolojik simbiyozdur. Çevre bu iki atığın zararlı etkilerinden arınmakla kalmaz, ekolojik açıdan mükemmel bir ürün de elde edilmiş olur.

Özetle,

ülkemizin vermikompost üretimi için yeterli miktarda, yakın, ucuz, amaca uygun ama atıl duran biyolojik kaynakları vardır. Kaliteli gübreye de ihtiyacımız var. Ancak biz solucan gübresi ithal ediyoruz ve buna modernleşme diyoruz. Solucan gübresi yüksek verim ve ürün kalitesinde artış sağlar.


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları