Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları Ve Bilinmesi Gerekenler Faydaları Nedir?


Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi titiz bir biçimde demlendirilmiş solucan gübresi karışımı olup sağlıklı bir bitki gelişimi için gerekli faydalı toprak mikroplarını, besin maddelerini, mineralleri ve eser elementleri stabilize bir formda sunar.

Modern tarım uygulamaları ve kimyasallar toprak yapısı verimliliği ve topraktaki mikroorganizmalar üzerinde tümüyle olumsuz bir etkiye sahiptir. Yararlı toprak mikroplarıyla bitkilerine alabileceği besin maddelerini uygulaması kolay, organik ve kimyasal içermeyen sıvı bir formda bir araya getirerek topraklarımızı zehirlerden arındırma, tarım arazilerini ve bahçe topraklarını yeniden eski haline getirme mücadelesine başlayabiliriz.

Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi son derece zengin bir besin ve mineral karışımı sağlamaktadır. Solucanın sindirim sisteminde yer alan bir enzim tüm besinleri ve eser elementleri suda çözünür hale getirerek bitkilerin kullanabileceği bir forma sokmaktadır.

Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresini bitkilere yapraktan uygulayabileceğiniz gibi toprak yüzeyinden de verebilir, kimyasal gübrelerin öldürdüğü mikroorganizmaları ve biyolojik yaşamı yeniden canlandırabilirsiniz. Dahası bitkilerin büyümek için ihtiyaç duydukları tüm mikro besinleri ve eser elementleri bitkilerin alabileceği bir formda sunmuş olursunuz.


Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları Ve Bilinmesi Gerekenler?

Verimi yüksek oranda arttırır.

Hümik asitler bitki kök sistemini ve üst aksamın gelişimini uyarmaktadır. Kök gelişimindeki ilerleme bitkinin veriminin artmasındaki en önemli etkendir. Birçok araştırmacı mikroorganizmaların değişik gruplarının gelişmesinde hümik asitlerin olumlu etkilerini gözlemlemişlerdir. Bu araştırmacılar bu etkiyi hümik asitlerin demirle yaptığı komplekse veya onların kolloidal doğasına veyahut da hümik asitlerin organik katalist gibi hareket etmesine yüklemişlerdir.

Mikroflora popülasyonunun uyarılması hümik asitlerin karbon ve fosfat kaynağı olması ile alakalıdır.

Ürünün lezzetini, aromasını arttırır ve raf ömrünü uzatır.

Yapılan araştırmalar sıvı solucan gübresi uygulandığında ürünlerin içerdiği gluten, protein, yağ ve şeker oranı, vitamin oranlarının arttığı tespit edilmiştir.


 Kimyasal gübre kullanımını sınırlayarak tasarruf sağlar.

Araştırma sonuçlarına göre, Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi birlikte kullanılması şartıyla, kimyasal gübrelerin kullanımın % 30’a varan oranlarda azaltılması önerilir. 

Bu, hümik gübrelerde erişilebilir NPK formlarının mevcudiyeti yanı sıra daha önce toprakta bulunan ancak bitki tarafından kullanılamayan bitki besin elementlerinin emilimine hümik maddelerin katkıda bulunmaları sayesinde mümkündür.


Hasatta yaklaşık 15-20 gün erkencilik sağlar.

Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi içerdiği doğal büyüme hormonları, enzimler, aminoasitler sayesinde bitki gelişimini hızlandırır. İçeriğindeki makro ve mikro elementler ve vitaminler bitkinin dengeli beslenmesini sağlarlar ve böylece verim ve kalite artışıyla beraber hasatta da erkencilik sağlar.


Bitkileri dondan korur.

Humik maddeler karbonhidrat, protein ve diğer maddelerin oluşumunu ve birikimini uyarır. Bilindiği gibi, daha yoğun hücre sıvısına sahip olan bir bitki çok daha düşük sıcaklıklarda donar. Hücre sıvısının daha yoğun olması nedeniyle buz kristalleri hücrede değil, hücreler arası boşlukta oluşur ve böylece hücreler zarar görmez.

Bitkilerin düşük sıcaklıklara direnci çok yönlü bir etkiye sahip şekerlerin birikimi ile doğrudan bağlantılıdır. Şekerler, hücrenin yüzey membranlarının proteinleri üzerinde koruyucu etkiye sahip olup, hücre protoplazması kolloitlerinin su tutma kapasitesini arttırır. Kolloitlerle birleşen su hücrede kalarak donmaz ve bir yere taşınmaz.

Böylece humik maddeler bitkilerin dondan zarar görme riskini azaltır.


Bitkileri kuraklıktan korur.

Katalaz ve peroksidaz enzimlerinin aktivitesini değiştirerek bitki hücresindeki redoks süreçlerini etkilemek suretiyle hümik maddeler hücresel metabolizmayı aktive eder, gaz değişimini ve hücresel solunumu iyileştirir, özellikle kuraklık koşullarında çok önemli olan dokulardaki serbest radikal oksidasyonun hızını yavaşlatır. Humik maddeler, su molekülleri ile hidrojen bağlar oluşturarak toprakta nemi tutma kabiliyetine sahip olup, böylece suyun buharlaşmasını azaltır bu da bitkiler tarafından su emilimini arttırır.

Humik maddeler kök sisteminin gelişimini de uyarmaktadır. Bu sayede köklerin toprağın daha derin katmanlarına nüfuz edilmesi sağlanır. Bütün bunlar bitkilerin kuraklığa karşı daha fazla direnç göstermesine yardımcı olur.


Pestisit kullanımına bağlı bitki stresini azaltır.

Humik maddeler hücre yüzeyinde bulunur ve toksik maddeleri tutan ve etkisiz hale getiren bir filtre görevi görür. Bu sayede kullanılan pestisitlerin fitotoksisitesini azaltmaya imkan verir. Humik maddeler bitkilerin bağışıklık sistemini aktive eder. Söz konusu etki bitkilerin pestisit kullanımına bağlı strese daha kolay dayanabilmelerini sağlar.

Humik maddeler, çözünmeyen inaktif kompleksler oluşturarak ağır metalleri ve radyonükleidleri geri döndürülemez bir şekilde bağlar ve topraktaki madde döngüsünden çıkartır.

Böylece hümik maddeler zararlı ve toksik bileşiklerin bitkiler tarafından emilmesini engeller.


Toprağı ıslah eder ve verimliliğini arttırır.

Humik maddeler mikroorganizma faaliyetlerini arttırır ve topraktaki besinlerin bitki tarafından emilmesi ile direkt bağlantısı olan çeşitli mikroorganizma gruplarının popülasyonunun ve toprak verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunur.

Humusun organik maddesi parçalanırken büyük miktarda organik asitler ve karbon dioksit oluşur. Bu sayede bitkiler için erişilmesi güç olan bitki besin maddeleri, erişilebilir formlara dönüşür: fosforun hareketliliği artar, azot ve fosforun amonyak ve amid formlarının bitkiler tarafından alımını hızlanır. Sonuç olarak, bitkide bu maddelerin içeriğinde bir artış gözlenir.

Doğaları itibarıyla hümik maddeler polielektrolittir. Toprağın organik maddesi ve mineral parçacıkları ile birlikte toprağın emici kompleksini oluştururlar. Çok sayıda farklı fonksiyonel gruplara sahip oldukları için, toprak mineralleri ile bağlanmayan ve su ile uzaklaşmayan topraktaki elementleri absorbe eder ve aynı zamanda bitkiler için kullanılabilir formda muhafaza eder.

Humik maddeler ayrıca toprağın tamponlama kapasitesini arttırır (toprağın aşırı asiditesini azaltabilirler). Hümik maddelerin topraktaki zararlı yabancı maddeleri ve pestisitleri absorbe etme özellikleri toprağı ıslah etmeyi ve verimliliğini arttırmayı mümkün kılar.

Böylece, hümik maddelerin doğrudan katılımıyla gerçekleşen ve birbirine bağlı olan süreç kompleksi toprağın ve tarımsal ürünlerinin verimini etkiler.


Ürünlerde pestisit ve fungusit kullanımı azalır.

Solucanların gübreye geçirdikleri vücut sıvıları (sölom sıvısı) sayesinde bitkisel hastalıklara karşı direnç oluşturur.

Tohumların çimlenme oranını arttırır ve sağlıklı büyümelerini sağlar.

Tarımda Kullanılan Pestisitler Öldürüyor  yazımıza inceleyebilirsiniz.

Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi içerisinde bolca bulunan hümik asitlerin, tohumun çimlenme kapasitesini arttırdığını ve bitkilerin vitamin içeriğini çoğalttığını kanıtlamıştır. Su ve besin maddelerini taşıyan hümik asitler tohumun gözeneği boyunca çekilmekte ve çimlenmenin başlaması için tohumu uyarmaktadır.


Solucan Gübresi Satın Al

Sıvı Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Sıvı Gübre Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları