Sıvı solucan gübresi faydaları, katı halde (granül) bulunan organik kırmızı Kaliforniya solucan gübresinin sıvı hale getirmek için modern hidrolik kavitasyon (hidrokavitasyon) teknolojisiyle sıvılaşması işlemidir.

Sıvı Solucan Gübresinin içerisinde aktif olarak aminoasitler, fulvikasitler, humatlar, mikro ve makro elementler yer alır.

Bunun yanı sıra organik olarak demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, sülfür gibi besin değerlerinin yer alması organik yapısını korur.

Şimdi de solucan gübresi olarak sıvı haldeki solucan gübresinin hangi açıdan yararlarının olduğunu gerçekten bütün yönleriyle ele almamız gerekiyor.

Sıvı Solucan Gübresi Humusça Zengindir

Sıvı Solucan Gübresi Humusça Zengindir

Humus, toprağın yağmur suları ve damlama, püskürtme gibi yöntemlerle sulama teknikleri açısından bitki köklerine doğrudan ulaştırır. Bu humusça zengin olması anlamına gelir.

İşte bu humus yönünden son derece zengin olması bakımından değerlendirildiği zaman gerçekten de önde gelen nitelikleri ışığında önde geldiğini kesinlikle ele almamız gerekir.

Sıvı Solucan Gübresi Fotosentezi Hızlandırır

Sıvı Solucan Gübresi Fotosentezi Hızlandırır

Bitkilerin doğal Güneş ışınlarıyla yeşil kalmasına doğada fotosentez olayı adı verilir.

Bitkinin yapraklarının yeşil kalması meyvesinin beslenmesi ve organik yapısının olgunlaşmasına katkıda bulunmaktadır.

Sıvı Solucan Gübresi Erken Hasat Dönemi Sağlar

Sıvı Solucan Gübresi Erken Hasat Dönemi Sağlar

Meyvelerin daha kısa sürede iklim koşullarından etkilenmeksizin hasat edilmesini mümkün kılıyor.

Bu sıvı solucan gübresinin hem damlatma hem de püskürtme yönteminde denenerek her yönden son derece büyük bir kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Sıvı Solucan Gübresi Kimyasal Maddelerle Savaşır

Sıvı Solucan Gübresi Kimyasal Maddelerle Savaşır

Humusça zengin sıvı solucan gübresi aynı zamanda böcek ilaçlarından doğan kimyevi zararlı maddeler, kurşun, cıva, krom gibi ağır metaller ve de ürünlerdeki radyonuklit, nitrat gibi her türlü kimyevi maddelerle savaşması açısından da öne çıkmaya devam eder.

Ortada duran tüm bu özellikleri çerçevesinde aktarılacak olunursa gerçekten de kaliteden ödün verilmeksizin önde gelen nitelikleri ışığında yer almaya devam ettiğini dikkate almamız gerekiyor.

Sıvı Solucan Gübresi Kokusuzdur Toprağı ve Suyu Kirletmez

Sıvı Solucan Gübresi Kokusuzdur Toprağı ve Suyu Kirletmez

Organik yapısı itibariyle kokusuz olması açısından hem kötü koku almanıza neden olmaz hem de toprağı kesinlikle kirletmez.

Öte taraftan içeriğindeki mikrobiyal etkileri yönüyle toprağın pH düzeyini de her yönden korumaya yardımcı ürün olarak karşımıza çıkar.

Tüm bu nitelikleri açısından değerlendirildiği zaman gerçekten de son derece önem teşkil etmeye devam ettiğini kesinlikle ele almamız söz konusudur.

Sıvı Solucan Gübresi Tohumun Gelişme ve Çimlenmesini Hızlandırır

Sıvı Solucan Gübresi Tohumun Gelişme ve Çimlenmesini Hızlandırır

sıvı solucan gübresi tohumun çimlenme düzeyini doğrudan doğruya arttırıcı özellik içermesi açısından da öne çıkıyor.

Kimyevi solucan gübresi doğal enzim ve aminoasitler içermediği için gerçekten de son derece etkisiz olarak karşımızdaki yerini korur.

Ortada duran tüm bu nitelikleri ışığında aktarılacak olunursa önde gelen nitelikleri bağlamında yer verilerek fark yarattığını bir kere daha meydana getirmemiz mümkün kılınıyor.

Bütünüyle yer verilecek bu özellikleri ışığında her anlamda önde gelen yaklaşım tarzına dayanarak yer verildiğini son derece dile getirmek gerekir.

Sıvı Solucan Gübresi Yüksek Verim Artışı Sağlar

Sıvı Solucan Gübresi Yüksek Verim Artışı Sağlar

Sıvı solucan gübresi verim artışı, bütünüyle yer verilen bu kriterler bağlamında değerlendirildiği zaman sıvı solucan gübresinin gerçekten de son derece önde gelmeye devam eden özellikleri bağlamında gerçekten de fark yarattığı ortada durur.

Konvansiyonel tarımda, sebzecilikte, meyvecilikte, bağ ve bahçelerde minimum %30 verim artışı sağlanır.

Ayrıca her halükarda yer verilecek kriter olarak maliyetinin düşük olması ve suyun, toprağın organik yapısını koruyor olması avantajlarıyla kolay kullanım sağlar.

Bu da her halükarda birçok avantajı dikkate alınarak en çok tercih edilen solucan gübresi olması anlamına geliverir.

%100 organik kırmızı renk Kaliforniya solucan gübresi olarak hidrokavitasyon teknolojisi kullanılarak sıvı işlemden geçirilmesine dayanan süreci ortaya koymaya devam eder.

Bütün bu nitelikler bağlamında aktarıldığı zaman gerçekten de önemini bir kere daha meydana getiren yaklaşım tarzı olarak son derece dikkate değer noktayı bir arada tutmaya devam ettiği ortada duran hususiyet olarak önem teşkil eden yapısı olarak karşımıza çıkar.


Solucan Gübresi Satın Al

Sıvı Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Sıvı Gübre Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları