Solucan Gübresinin Verim Artışındaki Etkisi Nedir ?

Zirai ürünler, çiftçiler tarafından maksimum verim elde etmek maksadıyla yetiştirilir. Bir tohuma karşılık elde edilecek ürün miktarı pek çok parametreye bağlı olsa da esas etken bitkinin yetişirken tükettiği besindir.

Elbette bu besin gübredir. Toprak, tek başına bitkilerin yetişmesi için uygun zemini sağlayamayabilir.

Normal koşullarda içerisinde alüvyon, organik bileşenler ve canlı organizmalar bulunması gereken toprak, maalesef geçmişteki yanlış uygulamalar nedeniyle kullanılan kimyasal ürünler tarafından inorganik hale gelmiş durumdadır.

Solucan Gübresinin Verim Artışındaki Etkisi Nedir ? slucan gübresi verimi nasıl etkiler

İçerisinde organik bileşenler bulunmayan toprağın, bitkiyi beslenebilmesi söz konusu değildir.

Bir kısır döngü olarak bu hale gelmiş toprakta üretim yapmaya çalışan çiftçi mecburen kimyasal gübre tercih etmektedir.

Tabii artık bul bir zorunluluk değil. Rivasol ® gibi büyük üreticilerin ürettiği gübreler ve yine Rivasol ® tarafından gübre üreticilerine sağlanan destekler sayesinde toprağımız eski verimli halini solucan gübresi ile almaya başlamıştır.

Pek çok üretici artık gübre olarak katı solucan gübresi veya sıvı solucan gübresi kullanmaktadır.

Aynı şekilde, birçok gübre üreticisi küçük ve orta ölçekli firma tarım sektörüne solucan gübresi sağlamaktadır.

Solucan gübresi nasıl verimi artırır?

Gübre nitelikleri yukarıda da bahsettiğimiz gibi toprağı niteliğini arttırabilir veya azaltabilir. Toprağı verdiğiniz gübre organik olsa da, verimsiz veya yetersiz olabilir.

Kaldı ki, organik gübre olarak tanımladığımız hayvan dışkısı; belli işlemlerden geçirilmeden sağlıklı hale gelmemektedir.

Solucanların bu noktada etkisi oldukça fazladır. Doğadaki en faydalı ayrıştırıcılar olarak bilinen solucanlar, esasında kimyasal tarımdan önce neredeyse tüm zirai üretim alanlarında yaşamaktaydı.

Toprağa verilen gübre bu alanlarda yaşamakta olan solucanlar tarafından ayrıştırılıp nitelikli Hale getirilmekte idi. Ancak günümüzde Maalesef bu mümkün değil. Bu nedenle solucan gübresini haricen toprağa vermek gerekir. Solucanın buradaki fonksiyonu, organik atıkların solucanın sindirim sisteminde zararlı bileşenlerinden aranıp, solucan tarafından salgılanan faydalı enzimlerin de katkısı ile çok daha faydalı hale gelmesidir.

Solucan gübresi, yapılan araştırmalara göre, besin sağlama etkisinin yanı sıra, bitkilerin sağlığını da artırmaktadır. Bitkilerin etkilendikleri zirai hastalıklardan bu gübrenin kullanılması durumunda daha az etkilenildiği pek çok raporda yer bulmuştur.

Elbette hastalıktan zarar görmeyen veya daha az zarar gören ürünün verimliliği de artacaktır. Bu unsur da solucan gübresinin verimlilik üzerindeki etkilerinden bir tanesi olarak kayda geçirilmelidir.

Ayrıca, bu sayede bazı zirai mücadele ilaçlarının kullanılmasına da gerek kalmadığından, daha sağlıklı üretim yapılmış olacaktır.

Solucan gübresi üretiminde kullanılan Kırmızı Kalifoniya Solucanı tarafından çok hızlı biçimde gübre üretilebilmekte ve yüksek verimlilik, bu sayede mümkün olmaktadır. Üretimde misliyle fayda elde edebilmek ürünlerin sadece miktarının değil niteliklerinin de yükselmesini sağlayabilmek için zirai üretimlerimiz de katı solucan gübresi veya sıvı solucan gübresi kullanmanız önerilir.

Tamamen organik ve kimyasal olarak üretilen hiçbir gübrenin erişemeyeceği seviyede kuvvetli bir besin olan solucan gübresi verimliliğin üzerinde çok ciddi etkiler ortaya çıkaracaktır.


Sipariş Vermek İçin Tıklayın

Tarım Arazilerinde Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı