Solucan Gübresi İçeriğinde Ne Var?

Solucanlar sindirim sistemleri içinde sentezledikleri antibiyotik nitelikli yapılar, aminoasit ve vitaminleri dışkılarına karıştırarak ortaya çıkan gübrenin biyolojik aktivitesini arttırırlar. Böylece bu solucan gübresiyle beslenen bitkilerin sağlıklı ve hızlı gelişmelerini sağlarlar. Solucan Gübresi, diğer hayvansal gübrelere oranla 100 kat daha fazla fayda sağlamaktadır. Kimyasal gübrelerde ise bu fayda hiç bulunmamaktadır.

Solucan Gübresi İçeriği Nedir ?

Solucan Gübresinin en önemli özelliklerinden biri de üzerindeki suyu hemen bırakmamasıdır. Sünger gibi üzerindeki suyu zamanla yavaş yavaş salar ve dolayısıyla yetiştirdiğimiz bitkiye verdiğimiz su bir defada toprağa karışıp köklere ulaşmaz. Sulama anında köklere su gittiği gibi solucan gübresini de ıslamış oluruz ve sulama suyu toprakta kuruduktan sonra solucan gübresi üzerinde biriken suda zamanla toprağa verilerek bitkimizin susuz kalması engellenmiş olur. Tabi ki solucan gübresi üzerindeki su da zamanla biter ama sonuçta bitki kökünde sürekli bir nemlilik olur yani solucan gübresi bitkimiz için aynı zamanda bir su deposudur.

Solucan Gübresi, Kimyasal gübre gibi toprağı asla zehirlemez.

Solucan Gübresinin yüksek değerlikli olmasının nedeni, bitki gelişimi için önem taşıyan pek çok organik bileşiği ve bakteri, fungus gibi yararlı mikroorganizmaları içermesidir.

Solucanların sindirim sisteminden geçen organik atıklardaki mikro besin elementleri doğal bir şekilde dışarı atıldığından toprakta kayba uğramadan bitkiler tarafından kolay bir şekilde alınabilmektedir.


Bu gübre ayrıca amino asit, enzim, humik asitfulvik asit gibi bitki gelişimini hızlandıran organik bileşikleri kapsadığından bitkilere uygulandığında gelişimi hızlanmakta ve hastalıklara karşı direnci artırmaktadır. Bu nedenle topraklara uygulandığında azot kazancını artırmaktadır. Tüm bu özellikleri ile solucan gübresi biyolojik gübre ürünü olarak toprağımızın gelişimi, ürünlerimizin kalitesi ve organik beslenme adına mühimdir.


Solucan Gübresi Satın Al

Tarım Arazilerinde Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları Ve Bilinmesi Gerekenler