Yaprak Gübrelemesinin Faydaları 

Yaprak gübrelemesi toprak gübrelemesine takviye oluşturur.

Yaprak gübrelemenin en büyük yararlarından biri toprağa uygulanan gübrelerin alımını çoğaltmasıdır.

Yaprak gübreleri daha çok şeker üretilmesine neden olur ve bu tarz şeylerin kökten rizosfere yayılır. Bu yayılma ile topraktan kök çevresindeki yararlı mikroorganizma popülasyonu teşvik etmiş olur.

Sıvı Solucan Gübresinin içeriğindeki mikro element gübreler naturel olmayan yapılı olanlardan en az 10 kat daha etkilidir.

Yapraklar olumsuz yüklüdür ve normalde olumlu yüklü elementler buralardan geçerken problem yaşarlar. Ancak şelatlı elementler için böyle sorunlar oluşmamaktadır.

Bazı bitkilerin yaprakları su kaybını engellemek için mumsu bir yapıya sahiptir. Bu yapı su ve naturel olmayan maddelerin yaprağa girişini engeller. 

şayet toprak ph' sı yüksek ise (7,5' un üzerinde) demir, mangan, çinko, bakır, bor elementleri yaprakta alınması kolaylık sağlar.

Toprakta bazı elementler öteki elementler tarafından bloke edilir. örneğin yüksek fosfat düzeyi demir ve çinko' nun alımına engel olur.

Sıvı Solucan Gübresi Yaprak Gübrelemesi Ve Faydaları Nedir?

Yapraktan Gübre Alimini Etkileyen Faktörler 

Bitkinin türü ve yaprak organın morfolojik özellikleri: geniş yapraklı bitkilerde yaprak gübreleri daha müessir olmaktadır. Ek olarak bitkilerin yaşlanmasıyla kutikula tabakasının efsunmesi ve mumsu tabakanın kalınlaşması da besin elementlerinin genç yapraklarda yaşlılardan daha hızlı alınmasına neden olmaktadır.

Yaprak gübrelerinin ph' sı ve taşıyıcı iyonun Önemi: Sıvı Solucan Gübresinin içeriğindeki mikro element gübreleri doğal olmayan yapılı olanlardan minimum 10 kat daha etkilidir.

Yaprak gübresinin uygulama konsantrasyonları ve damla  büyüklüğünün Önemi: püskürtülerek uygulanan gübrelerin belli konsantrasyonları geçmemesi gerekir, ek olarak düşük konsantrasyonlarda besin elementlerinin absorbsiyon hızı artar. Yaprak yüzeyinde su tabakası ne kadar uzun kalırsa iyonların yaprağa girişi de o kadar basit olur.

Işık, ısı, rüzgar ve nemin Önemi: güneş ışınları dik vardığında gözenekler fazla su kaybını önlemek için kapalı olduğundan, yapraktan gübreleme serin ve bulutlu günlerde yahut sabah erken ve akşam geç saatlerde, mümkünse rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

Yapraktan Kimyasal Gübre Kullanımda Nelere Dikkat Edilmelidir

Tam çiçeklenme döneminde ve meyve oluşumunun başlangıcında yapraktan gübreleme yapılmamalıdır.

Birçok bitkide gözeneklerin yaprak altı aktivitesi daha fazladır. Yaprağın hem alt hem üst kısımları gübreli su ile iyice ıslatılmalıdır.

Güneş ışınları dik geldiği zaman gözenekler (stomalar) fazla su kaybını önlemek için kapalı olacağından yapraktan gübreleme sabah erken, akşam geç saatlerde ya da bulutlu zamanlarda rüzgarsız havalarda yapılmalıdır. Güneş ışınları dik geldiğinde mercek oluşumu ve tuz birikimi ile yakıcı etki yapabilir. (Stomaların açık olduğunda uygulama başarısı artar)

Gübre çözelti konsantrasyonu iyi ayarlanmalıdır. Fazla olması durumunda yaprakta yanmalara neden olur. Düşük konsantrasyonlarda besin elementlerinin absorbsiyon hızı artar.

Su damlacıkları ne kadar küçük olursa absorbsiyonu o kadar artar.

Yaprak gübrelemesi yapıldığında bitkinin su stresi olmamalı, çok ıslak ya da kuru olmamalıdır.

Eğer bir ilaç veya gübre ile karıştırılacak ise ön karışım (kavanoz testi) yapılmalıdır.

Yaprak gübrelerinde besin maddelerinin alınma kolaylığını sağlamak için yayıcı yapıştırıcı ve yüzey gerilimini azaltıcı maddeler kullanmak suretiyle gübrenin etkinliği artırılmalıdır.

Kalsiyumlu yaprak gübreleri sülfatlı ve fosforlu gübrelerle uygulanmamalıdır.

Tek uygulamadan ziyade iki veya üç uygulama ile daha iyi sonuç alınır. 

Yapraktan Kimyasal Gübre Yerine Sıvı Solucan Gübresi Neden Kullanılmalı

Tam çiçeklenme döneminde ve meyve oluşumunun başlangıcında Sıvı Solucan Gübresi ile yapraktan gübreleme yapılabilir.

Birçok bitkide gözeneklerin yaprak altı aktivitesi daha fazladır. Yaprağın hem alt hem üst kısımları gübreli su ile iyice ıslatılmaya gerek yoktur.

Güneş ışınları dik geldiği zaman gözenekler (stomalar) fazla su kaybını önlemek için kapalı olacağından yapraktan gübreleme sabah erken, akşam geç saatlerde ya da bulutlu zamanlarda rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

Güneş ışınları dik geldiğinde Sıvı Solucan Gübresi mercek oluşumu ve tuz birikimi ile yakıcı etki Yapmaz. (Stomaların açık olduğunda uygulama başarısı artar)

Gübre çözelti konsantrasyonu iyi ayarlanmalıdır. Fazla olması durumunda yaprakta yanmalara neden olur. Düşük konsantrasyonlarda besin elementlerinin absorbsiyon hızı artar.

Su damlacıkları ne kadar küçük olursa absorbsiyonu o kadar artar.

Yaprak gübrelemesi yapıldığında bitkinin su stresi azaltır. 

Eğer Rivasol Sıvı Solucan Gübresi bir ilaç veya gübre ile karıştırılacak ise ön karışım (kavanoz testi) Yapılmasına Gerek Yoktur. 

Yaprak gübrelerinde besin maddelerinin alınma kolaylığını sağlamak için yayıcı yapıştırıcı ve yüzey gerilimini azaltıcı maddeler Kullanılmasına Gerek Yoktur.

Rivasol Sıvı Solucan Gübresini Diğer kimyasal gübreler ile karıştırıp kullanılabilir. 

Tek uygulamadan ziyade iki veya üç uygulama ile daha iyi sonuç alınır. Yaprak Gübresi Satın Al

Damla Sulama ve Yaprak Gübreleri

Yaprak Gübresi Nedir?

Yaprak Gübresi Ne İşe Yarar?


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları