Solucan Gübresi Üreticinin Gübre Maliyetlerini Azaltır

Solucan gübresi kullanılan toprakların kimyasal yapısı olumlu yönde değişime uğrar. Tarımsal ürünlerin kalitesi ve verimliliği artar. Solucan gübresi özellikle kök gelişimini teşvik eder, bu gelişim oranı % 20–50 arasındadır. Toprağa ve bitkiye zarar veren canlılarla mücadele eden ve onları baskılayan mikroorganizma sayısını arttırır. Toprakta birikmiş zararlı amonyak içeren kimyasalları ve ağır metalleri azaltır. Solucan gübresi hiçbir patojenik mikroflora, yabancı ot tohumu, zararlı böcek yumurtası ve ağır metal içermez.

Güçlü Etki Verimli Hasat


Solucan gübresi yüksek miktarda humik asit bileşenleri içerir.

Bu bileşenler, bitki kök sistemi gelişimini teşvik eder.

Topraktaki yararlı organizmalar için enerji kaynağı oluşturur.

Bitki gelişimini devamlı biçimde destekler ve hastalıklara karşı bitkiyi korur.

Solucan gübresi barındıran topraklar, asitlenmeye karşı daha dayanıklı hale gelir. N, P, K, Ca ve Mg gibi makro besin elementlerinin bitki tarafından emilmesini kolaylaştırır. Sağlıklı bir toprak ve üzerindeki sağlıklı bitkiler daha temiz bir dünya ve daha sağlıklı nesiller demektir.


Solucan gübresindeki humus varlığı, kimyasal gübrelerin bile daha iyi çalışmasını sağlar.

Solucan gübresi tarafından izole edilen humik asitler, bitki köklerinin uzamasını ve yanal köklerin oluşumunu belirgin biçimde geliştirir.

Solucan gübresi, humus içeriği sayesinde toksin maddeleri, zararlı bakteri ve mantarları topraktan ayıklar ve bitkileri korur.


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları