Buğday gübreleme programı, buğdaya hem ilk çıkış evresinde hem de gelişim aşamasında gerekli besinleri sunabilmek için izlenen prosedürlerdir.

Buğday gübreleme programı 2 farklı temel evreden oluşur.

Ekim öncesi, sapa kalkma evresi gübreleme periyotları programda yer alır.

Kişi tercihen kardeşleşme başı adı verilen Sonbaharda da bir kez gübreleme yapabilir. 

Buğday Taban Gübreleme Nasıl Yapılır?

Buğday Taban Gübreleme Nasıl Yapılır?

Buğday taban gübreleme yapmak:

 • Taban gübreleme tarlayı en son kez sürmeden ve tohum ekimine başlamadan yapılmalıdır.
 • Bu kapsamda buğday gübreleme için katı solucan gübresi kullanımı tercih edilir.
 • 1 dönüm için 50 ila 60 kg arasında katı solucan gübresinin kullanımı idealdir.
 • Bu gübre, her dönüme eşit seviyede olacak şekilde serpilerek dağıtılır.
 • Ardından toprak güzelce sürülür ve gübrenin minimum 15 cm toprak altına gitmesi sağlanır.
 • Taban gübreleme ardından dinlendirme, ekim ve sulama işlemlerine rahatlıkla geçilir.

Buğday Sapa Kalkma Gübrelemesi Nasıl Yapılır?

Buğday Sapa Kalkma Gübrelemesi Nasıl Yapılır?

Buğday sapa kalkma gübrelemesi yapmak için adımlar:

 • Buğdayların sapa kalktıkları dönemde gerekli besini alabilmeleri için sıvı solucan gübresi ile gübreleme yapılır.
 • 1 dönümlük alan için ortalama 400 ml sıvı solucan gübresi ile 30 ile 40 litre su karıştırılır.
 • Bu karışım her dönüme eşit dağılımlarla, damla sulama tekniğinde uygulanır.

Buğday Başaklanma Evresi Gübreleme Nasıl Yapılır?

Buğday Başaklanma Evresi Gübreleme Nasıl Yapılır?

Buğdayı başaklanma evresinde gübrelemek için yapılacaklar:

 • Buğdayların başaklandığı görüldüğünde ikinci kez sıvı solucan gübresi ile toprağı verimli hale getirmek tercih edilir. Çünkü bu dönemde bitki verimli topraktan kaliteli besin almak ister.
 • 1 dönüm için ortalama 30 litre suyla 400 ml sıvı solucan gübresi karıştırılır.
 • Bu karışım damla sulama tekniği ile tarlaya dağıtılır. Pratik bir şekilde gübreleme tamamlanır.

Buğday Gübreleme Ne Sağlar?

Buğday Gübreleme Ne Sağlar?

Buğday gübrelemenin sağladıkları şunlardır:

 • Buğday ekilmeden önce toprağın kalsiyum, mangan, çinko açısından ve diğer elementler açısından zenginleşmesi gerekir. Solucan gübresi ile gübrelemede toprak içerikler ile verimli hale gelir.
 • Buğday sapa kalkmada ve başaklanmada besin eksikliği riski ile karşı karşıyadır.
 • Bu evrelerde solucan gübresi ile buğday gübreleme yapılması, bitkiye gerekli besini sunar ve besin eksikliği riskinin önüne geçer. 


Buğday Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları