Ayçiçek gübreleme programı, bitkinin daha verimli bir şekilde gelişmesini sağlayacak olan en önemli prosedürlerdir.

Ayçiçek gübreleme programı, ekim öncesinde yapılan tarla geneline yönelik gübrelemeden ve bitki büyürken gerçekleştirilen 2 temel ara gübreleme işleminden oluşur.

Bitkinin ilk yaprakları çıktığında ve çift yapraklar çıktığında 2 kez ara gübreleme yapılabilir. 

Ayçiçek Gübreleme Ne Zaman Yapılır?

Ayçiçek Gübreleme Ne Zaman Yapılır?

Ayçiçek gübreleme zamanları, ekim öncesi yani toprağın son sürümü öncesi, yaprak oluşma ve 3, 4 yaprak çıkış evreleridir.

Ayçiçek tohumlarını ekmeden önce toprağı verimli yapıya ulaştırmak için veya Ayçiçek yaprakları 3 ile 4 tane çıktıktan sonra bitkinin yeterli besini alabilmesi için solucan gübresinin toprağa uygulanması tercih edilir.

Ayçiçek Taban Gübreleme Nasıl Yapılır?

Ayçiçek Taban Gübreleme Nasıl Yapılır?

Ayçiçek taban gübreleme yapmak için izlenen adımlar:

 • Taban gübreleme daha Ayçiçek tohumları ekilmeden, boş tarlaya yapılmalıdır.
 • İyi hava şartlarında hava sıcakken veya ılıkken gübreleme yapılmalıdır.
 • 1 dönüm için ortalama 50 ile 60 kg arası katı solucan gübresi veya 500 ile 800 ml’lik sıvı solucan gübresi tercih edilir.
 • Ayçiçek gübreleme için katı gübre kullanılıyorsa her dönüme eşit dağılımla gübre serpilir. Sıvı gübre ise ideal su miktarı ile karıştırılıp toprağa damla sulama yapılır. 
 • Ardından toprak sürümü tamamlanarak, dinlendirme ardından, tohum ekimine geçilir. 

Ayçiçek Yaprak Gübreleme Nasıl Yapılır?

Ayçiçek Yaprak Gübreleme Nasıl Yapılır?

 • Ayçiçek yaprak gübreleme yapmak için aşamalar:
 • Yaprak gübreleme Ayçiçeklerin 3 ila 4 yaprakları çıktığında yapılır.
 • Ortalama 40 litrelik suya ortalama 400 ile 450 ml arasında sıvı solucan gübresi karıştırılır.
 • Bu gübre karışımı 1 dönüme 400 ml civarı gübre düşecek şekilde tarla geneline püskürtülür. Damla sulama da yapılabilir. 
 • Ardından toprak derinine inmeyecek ve bitkiye zarar vermeyecek şekilde, nazik bir havalandırma için toprak karılır. 

Ayçiçek Gübreleme Yararları Nelerdir?

Ayçiçek Gübreleme Yararları Nelerdir? 

Ayçiçek gübreleme faydaları şunlardır:

 • Ayçiçek tohumlarını ekmeden önce toprağı verimli hale getirir.
 • Ayçiçeğin tün vejetasyon dönemi süresince ihtiyaç duyduğu besinleri toprağa kazandırır.
 • Solucan gübresi, makro, mezo, mikro elementleri toprağa kazandırdığından bitkinin yetişme evresinde besinsiz kalmasını önler, gelişim sürecini destekler.
 • Ayçiçek gübreleme işlemi, hasatta daha verimli ürünlerin elde edilmesini sağlarken, bitkinin çevresel faktörlere karşı direncini yükseltir. 


Ayçiçeğinde Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları