Arpa gübreleme programı, arpaların sağlıklı ve verimli şekilde gelişmelerini sağlayan iki temel kavramdır.

Arpa gübreleme programı yapılırken ekim öncesi toprak altına gübreleme, sapa kalkma başlangıcında gübreleme için 2 ayrı süre belirlenmelidir.

Diğer yandan arpalar kontrol edilmeli ve istenilen verime henüz ulaşılamamış ise başaklanma evresinde de gübreleme yapılmalıdır. 

Arpa Gübreleme Ne Zaman Yapılır?

Arpa Gübreleme Ne Zaman Yapılır?

Arpa gübreleme zamanları, Sonbahar, ekim ardından sapa kalkma başlangıcı ve başaklanma evresidir.

Bu dönemlerde arpa gübreleme işlemini solucan gübresi tercih ederek yapmak mümkündür.

Katı veya sıvı solucan gübresi tercih edilerek ekim öncesinde de toprağı verimli bir hale getirmek için gübreleme yapılması tercih edilir. 

Arpa Taban Gübreleme Nasıl Yapılır?

Arpa Taban Gübreleme Nasıl Yapılır?

Arpa taban gübrelemesi yapmak için izlenecek adımlar:

 • Ekim öncesi taban gübreleme yapılıyorsa katı solucan gübresi tercih edilir.
 • Gübre, 1 dönüm toprak için ortalama 50 ile 60 kg arasında kullanılmalıdır.
 • Ekimden önce yani toprağın son sürümü öncesinde, her bir dönüme 50 kg kadar solucan gübresi serpilir. İşlemin eşit dağılımlı yapılmasına dikkat edilir.
 • Ardından toprak sürümü yapılarak solucan gübresinin toprak altına ulaşması ve en az 15 cm derinlikten toprak ile nüfuz etmesi sağlanır.

Arpa Sapa Kalkma Döneminde Gübreleme Nasıl Yapılır?

Arpa Sapa Kalkma Döneminde Gübreleme Nasıl Yapılır?

Arpayı sapa kalkmada gübrelemek için yapılacaklar:

 • Bu işlem için sıvı solucan gübresinden yararlanılır.
 • 1 dönümlük toprak için ortalama 60 litrelik suya, 400 ile 450 ml arasında sıvı solucan gübresi karıştırılarak, gübre hazır hale getirilir.
 • Bu gübre her bir dönümde eşit dağılımlı olarak şekilde toprağa püskürtülür.
 • Toprak çok derine inmeyecek şekilde, üst yüzeyden çapalanır.

Arpa Gübreleme Faydaları Neler?

Arpa Gübreleme Faydaları Neler?

Arpa gübreleme yararları şöyledir:

 • Solucan gübresi ile arpa ekimi öncesi gübreleme yapmak, toprağa manganez, çinko, demir, fulvik gibi değerli içerikleri kazandırır. Toprak ekime uygun, verimli hasat verecek yapıya ulaşır.
 • Arpalar sapa kalkma ve başaklanma dönemlerinde besin eksikliği yaşarlar.
 • Bu bitki kütlesinin hızlı şekilde gelişmesine bağlı olarak gerçekleşir.
 • Arpa gübreleme solucan gübresi ile yapılırsa bu evrelerde bitki besini verimli topraktan rahatlıkla alır.
 • Kaliteli ürünler hasat edilir. 


Arpada Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları