Rivasol ® Solucan gübresini diğer organik gübrelerden farklı kılan, solucanlar tarafından salgılanan humus içeriğidir.

Toprakta veya herhangi bir organik maddede humus oluşumu yıllarca sürerken, bu süreç solucanlar tarafından birkaç ay içinde gerçekleştirilmektedir.

Humus olmadan bitkilerin büyüyebilmesi ve hayatta kalması mümkün değildir. Humus madde içinde yer alan 4 temel faktör bitkileri olumlu yönde geliştirmektedir:


Humus Maddenin Önemi

Rivasol ® Solucan gübresindeki humus varlığı, kimyasal gübrelerin bile daha iyi çalışmasını sağlar. Solucan gübresi tarafından izole edilen humik asitler, bitki köklerinin uzamasını ve yanal köklerin oluşumunu belirgin biçimde geliştirir.

  • Rivasol ®Solucan gübresi, humus içeriği sayesinde toksin maddeleri, zararlı bakteri ve mantarları topraktan ayıklar ve bitkileri korur.
  • Bitkilerin, besinleri topraktan ayrıştırmasını kolaylaştırır.
  • Çözülmemiş mineralleri organik maddeye dönüştürerek, bitkilerin kullanımına hazır hale getirir.
  • Bitki kök gelişimini uyarır.
  • Bitkilerin stresini azaltmaya yardımcı olur.