Doğal Solucan Gübresi ve Humus Maddenin Önemi Nedir?

Rivasol ® Solucan gübresini diğer organik gübrelerden farklı kılan, solucanlar tarafından salgılanan humus içeriğidir.

Toprakta veya herhangi bir organik maddede humus oluşumu yıllarca sürerken, bu süreç solucanlar tarafından birkaç ay içinde gerçekleştirilmektedir.

Humus olmadan bitkilerin büyüyebilmesi ve hayatta kalması mümkün değildir. Humus madde içinde yer alan 4 temel faktör bitkileri olumlu yönde geliştirmektedir:

Solucan Gübresinin Önemi Nedir?

Humus Maddenin Önemi?

Rivasol ® Solucan gübresindeki humus varlığı, kimyasal gübrelerin bile daha iyi çalışmasını sağlar. Solucan gübresi tarafından izole edilen hümik asitler, bitki köklerinin uzamasını ve yanal köklerin oluşumunu belirgin biçimde geliştirir.

  • Rivasol ® Solucan Gübresi humus içeriği sayesinde toksin maddeleri, zararlı bakteri ve mantarları topraktan ayıklar ve bitkileri korur.
  • Bitkilerin, besinleri topraktan ayrıştırmasını kolaylaştırır.
  • Çözülmemiş mineralleri organik maddeye dönüştürerek, bitkilerin kullanımına hazır hale getirir.
  • Bitki kök gelişimini uyarır.
  • Bitkilerin stresini azaltmaya yardımcı olur.

Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları