Yeni Zelenda Topraklarının Solucan Gübresi İle Su Tutma Kapasitesi % 17 Oranında Artmıştır.

Rivasol ® Vermikompost kullanılan toprakların su tutma kapasitesi artar.

Buharlaşma nedeniyle meydana gelen su kaybını en aza indirir ve sölom sıvısı koloidal materyal özelliği sayesinde çok iyi bir atmosferik nem tutucu özelliği gösterir.

Rivasol ® Solucan gübresi, mikro baraj gibi işlev görür ve higroskopik ve yer çekimsel suları depolar. Toprağın su tutma kapasitesinin artması, su stabilazsyonunu sağlar.

Rivasol ® Solucanlarının bağırsaklarında yaşayan bakterilerin ürettikleri polisakkarit sakızlar sayesinde toprağa su girişi kolaylaşır ve toprağın sertleşmesi önlenir.


Toprağın su tutma kapasitesinin artması, toprak erozyonunu önler ve toprağın verimliliğini arttırır.