Yeni Zelenda Topraklarının Solucan Gübresi İle Su Tutma Kapasitesi % 17 Oranında Artmıştır.

Rivasol ® Vermikompost kullanılan toprakların su tutma kapasitesi artar.

Rivasol ® Solucan Gübresi İle Toprağın Su Tutma Kapasitesi Artar

Buharlaşma nedeniyle meydana gelen su kaybını en aza indirir ve sölom sıvısı koloidal materyal özelliği sayesinde çok iyi bir atmosferik nem tutucu özelliği gösterir.

Rivasol ® Solucan gübresi, mikro baraj gibi işlev görür ve higroskopik ve yer çekimsel suları depolar. Toprağın su tutma kapasitesinin artması, su stabilazsyonunu sağlar.

Rivasol ® Solucanlarının bağırsaklarında yaşayan bakterilerin ürettikleri polisakkarit sakızlar sayesinde toprağa su girişi kolaylaşır ve toprağın sertleşmesi önlenir.


Toprağın su tutma kapasitesinin artması, toprak erozyonunu önler ve toprağın verimliliğini arttırır.


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları