Vermikültür Nedir ve Ortaya Çıkışı Nasıl Olmuştur

Vermikültür tanımı 1950’li yıllarda ortaya çıkıyor.

Vermikültürü; kültürel ortamda toprak solucanlarının çoğaltılabilmesi ve bunlarla ilgili bir takım yan faaliyetlerin yürütülmesidir. 1980’lerden sonra vermikültür endüstrisi ortaya çıkmıştır. Esasen vermikültür endüstrisi, yani modern anlamda vermikültür çok eski bir kavram değil, yeni bir kavramdır. Bu anlamda; Türkiye çok geri kaldı, zaman kaybetti. Türkiye’nin ekolojik özellikleri, iklimsel özellikleri, biyolojik atık zenginliği çok yüksektir.

Geriden gelmenin avantajını kullanmak gerekir. Eğer Türkiye bilimi ışık edinirse, biyolojik kaynaklarının değerini iyi kullanırsa, iklimsel özelliklerin-zenginliklerin farkına varırsa, gerçekten dünyada bu alanda en önlere geçebilir. Batılı toplumlar hep akıl ve bilim toplumları olduklarını iddia ediyorlar. Çünkü diyorlar bizim elimizde ileri teknoloji var.

Bizim elimizde sınırsız bir büyüme motoru var. Bu konuda çok kuşkuluyum. Çünkü onların büyüme motoru ve sınırsız büyümenin yarattığı tablo bu. Açıkçası şu anki yarattığımız uygarlık ve kültür çok ince bir buz tabakası gibi ve muhtemel böyle gidersek kendi ağırlığı üzerinde çöküp yıkılacak.

Türk Dil Kurumu’nun tarifine göre uygarlık, insanın toplumsal ve doğal çevresindeki egemenliğinin ölçüsüdür. Böyle bir uygarlık tarifi kabul edilebilir değil. Uygarlık, doğaya ve doğal çevreye egemen ve onunla uyum içinde yaşamak olmalıdır.

Marks’a göre ise: Doğanın yarattıklarına karşı insanoğlunun yarattığı her şey.

İç içe geçmiş üç tane kültür var. Bunlar; yaşam kültürü, permakültür ve vermikültürdür.. Permakültürü şöyle tarif etmek gerekiyor; doğaya paralel tasarımlar kurmak, doğayla uyumlu yaşamak ve yaşam felsefini onunla birleştirmek.

Vermikültür ise sürdürülebilir bir dünya ve ekolojik kalkınma için ekolojik çevrimleri taklit ederek toprağın en önemli canlılarından olan solucanların aktivitesinden yararlanmaktır.


Solucan Gübresi Satın Al

Tarım Arazilerinde Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları Ve Bilinmesi Gerekenler