Tütünde Solucan Gübresi Bereketi

Tütünde Solucan Gübresi Uygulama Miktarları Ve Önerileri 

Tütün Fidelerine uygulandığında fidelerin kök yapısı sağlıklı gelişir ve toprağa daha iyi uyum sağlarlar. Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi “Ekimden sonra", "büyüme" ve "gelişme" dönemlerinde kullanımı verimi, tütünde  yaprak yanıcılığını ve yaprak gelişimini arttırır. Tütünün görünüşü iyileşir, depolama ömrü uzar.


Tütün Gübreleme Programı Nasıl Hazırlanır?

Tütün Gübresi Nedir, Ne İşe Yarar?

Tütün bitkisi yetiştirilirken gübrelemeye ihtiyaç duymaktadır. Tütün gübreleme işlemlerinde toprağın genel yapısına göre gübre türü ya da gübreleme programları değişiklik gösterebilmektedir.

Tütün gübreleme işlemlerinde kuvvetli topraklarda yetişen bitkilerin daha yoğun ve çok gübreye ihtiyaç duydukları bilinirken, bu tütünlerin iri yapraklı ve geniş dikim özelliğine sahip ürünler oldukları bilinmektedir. 

İkinci olarak bilinen tütün gübreleme işlemleri ise nikotini daha az olan, dar dikim özelliğine sahip ve çok geniş olmayan yapraklı tütün ürünlerini içermektedir. Bu tütün ürünlerinin çok fazla gübreleme ihtiyaçlarının olmadığı bilinmektedir. 

Gübreleme türlerinin toprak yapısına göre değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde bulunan toprakların geniş gübreleme isteyen topraklar olduğu bilinmektedir. Tütün gübreleme yapılan Marmara Bölgesi topraklarında ise çok gübreleme yapılmadan da verim alınabilmektedir. 

Tütün Tiplerinin Gübrelenmiş Topraktan Aldıkları Besin Değerleri Nelerdir?

Her toprak tipine göre değişmekte olan tütün türlerinin aynı zamanda besin değerlerinin de değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Bazı tütün tipleri ve besin değerleri şu şekilde sıralanmaktadır:


Tütün Tipleri
Azot ( N )
Fosfor ( P )
Potasyum ( K )
Tömbeki
6,65
0,56
3,85
Puro
4,07
0,48
2,72
Trabzon
7,87
0,95
4,20
Bafra
3,38 
0,48
3,00
Çelikhan
5,16
0,66
3,17
Bursa
3,38
0,50
3,93
Samsun
3,38
0,43
2,50 
İzmir
5,00
0,60
3,17 
Basma4,33
0,55 
1,83 


Bu değerler, tütün bitkisinin ihtiyaç duyduğu enerjinin hangi miktarlarda gerekli olduğunu işaret etmektedir. Gübre içerikleri ile bu besin değerlerinin karşılandığı ve bu doğrultuda tütün gübreleme işlemlerinden verim alındığı bilinmektedir. 

Tabii Gübreleme Nedir?

Tabii gübreleme yani ahır gübrelemesi olarak bilinen gübreleme sistemi, ilkel çağlardan bu yaba tarımsal verimliliği arttırmak için tercih edilen bir yöntem olarak bilinmektedir. Hem bitkilerden alınan verimi arttırmakta hem de toprağın daha verimli bir hale gelmesini sağlayan tarımsal bir işlemdir. 

Tabii gübreleme işlemlerinde elde edilen gübrenin ahır hayvanlarının dışkılarından oluşturulduğu bilinmektedir. Böylelikle hayvanların yemlerinin içeriğinde bulunan zengin besin değerlerinin toprak verimliliğini arttırmada kullanılması söz konusu olmaktadır. 

Tütün gübreleme işlemlerinde de kullanılan tabii gübreleme işlemlerinde hayvansal atıkların oluşumu için şu özellikler dikkate alınmaktadır:

 • Hayvanın cinsi
 • Hayvanın yapısı
 • Hayvana yedirilen yem miktarı
 • Hayvanın yemi sindirme durumları
 • Hayvanların görmüş oldukları iş durumları
 • Kullanılan yatak cinsleri
 • Gübrenin saklanma tekniği 

Bu maddelerin her biri gübrenin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Hayvansal atıklardan oluşan gübrelerin kalite durumlarını içeren bu maddeler, doğrudan besin değerleri üzerinden ilişkilendirilmektedir. 

Suni Gübreleme Nedir?

Suni ya da kimyevi gübreleme, yapay olarak oluşturulan gübreleri temsil etmektedir. Besin değerleri kimyasal yollarla oluşturulur. Gübrelerin içeriğinde azot, fosfor ve potasyum başta olmak üzere tohumun ihtiyacına göre besin değerleri oluşturulmaktadır. 

Kimyevi gübreler alt başlık olarak; azotlu gübreler, fosforlu gübreler, potasyumlu gübreler, kompoze gübreler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu besin değerlerinin tarım ürünleri bazında değişiklik gösterdiği bilinmektedir. 

Tütün gübreleme işlemlerinde çoğunlukla kompoze adı verilen gübreler kullanılmaktadır. Kompoze gübrelerde azot, fosfor ve potasyum yüzde 20-20-0 ya da yüzde 15-15-15 şeklinde hazırlanmaktadır. 

Kompoze gübrelerin içerisinde bulunan maddelerin saf potasyum, saf fosfor ya da saf azottan oluşmasına rağmen ambalajlar üzerinde saf oranları değil ortalama oranları bulunmaktadır. Gübreler içerisindeki saf oranları bulmak için belirli hesaplamalar yapmak gerekmektedir.  


Tütünde Gübreleme Programı Nasıl Hazırlanır?

Rivasol ® Katı Solucan Gübresi Tütünde Nasıl Kullanılır :

 • Ekim Öncesi Taban Gübresi olarak Topraktan Katı Solucan Gübresi Tütünde Nasıl Uygulanır?

Uygulama Zamanı ve ŞekliÖnerilen Rivasol ® Katı Solucan Gübresi Miktarı
Dikim Esnasında Fide Çukuruna Kök İle Temas Edicek Şekilde1,5 - 2 kg / Fidan / Kök
Toprak Altına Serpme Şeklinde3 - 5 Kilo / Kök

Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi Tütünde Nasıl Kullanılır : 

 • Ekim Öncesi Topraktan Sıvı Solucan Gübresi Tütünde Nasıl Uygulanır? 

Fide dikiminden önce, toprağın son sürümünden evvel, dönüme 500 – 1000 ml Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi son hacim 30 – 40 lt. olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülür ve ardından toprak sürümü tamamlanarak, ürünün 10 – 15 cm toprak altına nüfuz etmesi sağlanır. Damla sulama sistemi olan tarlalarda toprak uygulaması sulama sistemi ile yapılır.


 • Ekim Öncesi Tütün Fidesinde Sıvı Solucan Gübresi Nasıl Uygulanır?

Fidan yüzeyi aşağıda belirtilen oranlarda seyreltilmiş Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi ile kaplanır.

Tohum MiktariRivasol ® Sıvı Solucan Gübresi MiktarıEklenecek Su miktarıEkim Öncesi Bekletme
100 Adet fide500 ml50 Litre-


Tütünde Sıvı Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Tütünde Gübreleme Nasıl Yapılır;

 • Yapraktan Sıvı Solucan Gübresi Tütünde Nasıl Kullanılır :

Uygulama Zamanları1 Dönüm İçin Eklenecek Su Miktarı1 Dönüm İçin Önerilen Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi Miktarı
1. Uygulama: 8-10 yaprakta45 - 60 Litre400 - 450 ml
2. Uygulama: İlk Hasat öncesi45 - 60 Litre400 - 450 ml
3.uygulama: Hasattan hemen Sonra45 - 60 Litre400 - 450 ml

Firmamız Önerilen Şekilde Kullanıldığında Ürünün Kalitesini Garanti Etmektedir.
 • Damlama sulama sistemi mevcut ise, yaprak gübresi uygulaması yerine aynı dönem ve aynı miktarlarda uygulama damlama sulama ile de yapılabilir.
 • Yapraktan uygulamalarda sulandırma oranlarına MUTLAKA uyulmalıdır.
 • Bitkilerin tüm gelişim dönemlerinde güvenle kullanılabilir, bitki için hiçbir tehlike oluşturmaz.
 • Zirai ilaçlar ile kullanıma uygundur. Bitki stresini azaltırMantar ve ot ilaçları ile kullanılabilir.


Tütün Gübreleme Programı

Tütün yetiştiriciliğinde kullanılan gübreleme programı, tütünün yetiştirildiği toprağa göre değişiklik göstermektedir. Topağın ve bitkinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak besin değerleri hesaplanır ve bu doğrultuda programlama yapılmaktadır. 

Tütün gübreleme işlemlerinde potasyum fosfor ve azot değerlerinin ne kadar olması gerektiğine coğrafi koşulların şartları doğrultusunda karar verilmektedir. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi içerisinde yetiştirilen tütünlerin farklı besin ihtiyaçları olmaktadır. 

Tütün gübrelemede tabii gübreleme tercih edildiğinde hayvanların beslenme şekilleri ve türleri önemli olurken kimyevi gübremle işlemlerinde besin değerlerinin fabrikasyon şekillerde oluşturulması gerekli görülmektedir. 

Tütün gübreleme işlemlerinde gelişigüzel gübreleme yapılmasının tütün kalitesini düşürmesi nedeniyle doğru miktarların tercih edilmesi tütün yetiştiriciliğinde oldukça önemli olmaktadır. 

Tütün yetiştiriciliğinde orta kuvvetteki topraklar için %9 Fosfor, %8 Azot, %9 Potasyum kullanılmasının gerekli olduğu bilinmektedir.

Bu besin değerlerinin 20 kilogram ölçüsündeki suni gübre için olduğu bilinirken, organik gübre için 50 kilogram ve 75 kilogram ölçülerine karşılık geldiği bilinmektedir. 

Bu ölçüler çoğunlukla az miktarda gübreye ihtiyaç duyan dar mesafelerle dikilen orta ve küçük yapraklı tütün yetiştiriciliği için geçerli olduğu bilinmektedir.

Geniş mesafelerle dikilen iri ve orta yapraklı tütünlerde gübrenin fazla tutulmasının bir sakıncası olmamaktadır.  

Tütünde Katı Solucan Gübresi Avantajları Nelerdir?

Tütünün gübrelenme işlemlerinde en çok tercih edilen solucan gübresi sistemlerinin de belirli bir program dahilinde yapılması gerekli görülmektedir. Solucan gübresi, katı ve sıvı olmak üzere iki farklı kategoride kullanımda olduğu bilinen bir gübre türüdür. 

Katı olarak bilinen solucan gübresinin toprağa serpilerek uygulandığı bilinmektedir. Bu uygulama doğrudan bitkinin kök gelişimini desteklemeye yönelik bir gübreleme uygulaması olarak bilinir. Katı solucan gübresinin sağladığı bazı avantajlar şunlardır:

 • Kökteki saçaklanmayı arttırarak kökün daha güçlü bir biçimde toprağa sarılması sağlanmış olur.
 • Bitkinin geliştireceği hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır.
 • Toprak yapısında oluşan problemleri gidermektedir. 
 • Toprağın doğal yapısında yer alan mineralleri, bitkinin kullanımına uygun hale getirir. 
 • Toprağın pH derecesini bitki üretimine uygun hale getirmektedir. 

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Tütünde Solucan Gübresi Kullanımı

Tütün bitkisinin yetiştirilme sürecinde tercih edilen solucan gübrelemenin ikinci formu olan sıvı gübreleme işlemleri, 400 litre su için 5 litre Sıvı Solucan Gübresi eklenerek damlama gübrelemesi ile yapılmaktadır. 

Sıvı solucan gübresinin kullanılması durumunda eğer makineli sulama işlemleri yapılıyorsa su deposu tankına yine aynı ölçüde eklenerek gübreleme işleminin yapıldığı bilinmektedir. 20 günde bir uygulanan bu işlemin 400 litre su için 5 litre eklenerek sürdürüldüğü bilinmektedir.

Tütün gübreleme işlemlerinde Yapraktan veya kökten verilen bu sıvı uygulama, tütün kırımı başlayana kadar devam ettirilmektedir. Gübrelemenin devam ettirilmesi ise bitkinin gelişim süreci göz önünde bulundurularak sürdürülmelidir. 

Sıvı Solucan Gübrelemesinin Avantajları Nelerdir?

 • Tarımsal faaliyetler içerisinde yer alan tütün gübreleme işlemlerinde süsten sıvı solucan gübrelemesinin tercih edilmesi, beraberinde şu avantajları sağlamaktadır:
 • Bitkinin daha hızlı bir biçimde gelişmesine yardımcı olmaktadır. 
 • Bitkisinin yaprak gelişimini olumlu anlamda etkilediği bilinmektedir. Bu gelişimi fotosentezi hızlandırarak yapabilmektedir. 
 • Solucanların yapısında bulunan sölom sıvısı, hayvanların vücutlarını koruduğu gibi aynı zamanda bitkilerin de pek çok hastalığa karşı korunmasına yardımcı olmaktadır. 
 • Su tutma kapasitesini arttırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Tütün bitkisi için oldukça önemli olan bu özellik sayesinde sulama problemleri ortadan kaldırılmaktadır. 
 • Bitkinin yapraklarında bulunan damar kalınlıklarını beslediği bilinmektedir. Bu özelliği, içim kalitesini de olumlu yönde etkilemektedir.
 • Bitkinin yapraklarında olması gereken elastik yapının sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 
 • Tüm bu avantajlar ile tütün gübreleme işlemlerinin daha verimli sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu nedenle tabii gübreleme ve kimyevi gübreleme sistemlerine alternatif olarak tercih edilmesi söz konusu olabilmektedir. 

Tütün Gübresi Fiyatları

Tütün gübresi fiyatlarının tütün türüne ve tedarikçilerin inisiyatifine göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Tütün gübresinde fiyatların zengin besin değerleri ile birlikte değişkenlik göstermesi söz konusu olabilmektedir. Besin değeri daha düşük olan gübrelerin fiyatları düşük olurken, yüksek olanlarda fiyatlar da artış göstermektedir. 

Tütün gübresinde fiyatlandırmalar özel olarak Azot miktarının artış göstermesiyle birlikte de değişkenlik göstermektedir. Buna ek olarak oran değerlerinin belirlenmesine göre de fiyatlar oluşturulmaktadır. 

Tütün gübreleme fiyatlarında solucan gübrelerinin fiyatlarının 60 TL- 250 TL aralığında değişkenlik göstermektedir. Kilograma göre fiyatlar artış gösterirken daha fazla ürünün daha ekonomik olduğu bilinmektedir. 

Gübre tercihlerinde fiyatlar öğrenilirken aynı zamanda toprağın ihtiyaç duyduğu besinlerin öğrenilmesi ve bu doğrultuda içerikleri kontrol edilerek gübre seçiminin yapılması gerekmektedir. 

Azotlu Gübre Çeşitleri Nelerdir?

Gübrelerin verim durumu azot oranı ile belirlenmektedir. Bu doğrultuda Azot kullanımlarına göre farklılaşmakta olan gübreler bulunmaktadır. Bilinen bazı gübreler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Amonyum Sülfat %21 N içerir.
 • Amonyum Nitrat % 25-28 N içerir.
 • Üre %46 N içerir.
 • TSP %44- 52 N içerir.

Bu çeşitlerin içerisindeki üre gübresinin çözünürlüğü yüksek olması nedeniyle çoğunlukla sıvı gübrelerin hazırlanmasında kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle yaygın azotlu gübre türlerinin içerisinde yer almaktadır. Kullanım oranları ve miktarları sıvı solucan gübresi kadar etkili ve uygun maliyetli değildir. Sıvı Solucan Gübresinin içeriğinde tüm besin elementleri , büyüme hormonları ve verim arttırıcı bakteri ve mantarlar bulunmaktadır.  

Tütün gübreleme süreçlerinde de tercih edilen ürenin toprağa hafif asit etkisi bıraktığı bilinmektedir. Bu nedenle asit içeriğinin önlenmesi için 100 kg karşılığında 80 kilogram kireç uygulanması önerilebilmektedir. 

Kimyasal gübrelerinin toprağınızdaki etkilerinden kurtulmak için sadece Solucan Gübresi kullanabilirsiniz. Ek Gübreleme masraflarından kurtulabilirsiniz.

Kompoze Gübrelerinin Özellikleri Nelerdir?

Tütün üretiminde sıkça kullanılan bir gübre türü olarak bilinmektedir. Çok besinli olarak da nitelendirilen bu gübrenin 2 ve daha fazla besin ile oluşturulması nedeniyle zengin içeriklerinin olduğu bilinmektedir. 

Kimyasal gübreler içerisinde bulunan kompoze gübrelerin, fabrikasyon şeklinde oluşturulması nedeniyle organik gübrelerden farklılaştığı bilinmektedir. Fakat buna rağmen kimyevi gübrelerin içerisinde zengin içerikli olan gübreler arasında yer almaktadır. 

Gübrelerin Uygulama Zamanları Nasıl Belirlenir?

Gübrelerin genel olarak uygulanma zamanlarının organik gübreleme ve kimyasal gübrelemeye göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Tütün gübreleme işlemlerinde organik gübre kullanılması halinde ekimden dikimden kısa bir zaman önce verilmesi öneri olarak sunulmaktadır. 

Organik gübrelerin ne kadar sürede ayrıştığının belirlenmesi ile ekim ve dikim işlemlerinden ne kadar öncesinde yapılacağına karar verilmektedir. Fakat ortalama gübreleme süresinin sıcak ve nemli iklimlerde ortalama 4-6 hafta öncesinde olması önerilmektedir. Fakat serin bir iklim olması halinde birkaç ay öncesine kadar geriletilmesi önerilmektedir. 

Tütün gübreleme işlemlerinde kimyasal gübrelerin kullanılması halinde gübre içeriğindeki kimyasalların oranına göre uygulama zamanlarının değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Örneğin azot toprak içerisinde hareketli olduğu için çok erken verilmemesi önerilmektedir. 

Fosforlu gübrelerin tütün gübreleme işlemlerinde kullanılması halinde hareketli bir besin olmaması nedeniyle birkaç hafta önce verilmesinin yeterli olduğu bilinmektedir. Bu uygulamanın bitki ve toprak durumuna göre de değişiklik gösterdiği bilinmektedir. 

Fosforlu gübrelerde dikkat edilmesi gereken bir detay da suda çözünürlüğü düşük veya zor çözünen gübrelerin kullanılması hainde gübreleme işlemlerinin ekim ya da dikim anında yapılması önerilmektedir. 

Potasyumlu gübrelerin tütün gübreleme işlemlerinde kullanılması halinde ise fosforun uzun sürede alındığı bilinmektedir. Bu nedenle ekim dikim zamanı içerisinde uygulama yapılmasının daha etkili olacağı bilinmektedir. Bu uygulama esnasında tohum yatağına doğrudan bir uygulama yapılması önerilmektedir. 


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları