Solucan mukusu ile kaplı olan katı solucan gübresi toprağı zenginleştiren Azot, Fosfor, Potasyum gibi makro-elementleri, mikro besin elementleri, azot fikse eden bakteri ve mikorizal mantarları içermektedir.

Solucanların bağırsaklarından geçen organik maddeler burada kompleks değişimlere uğrayarak, toprağı zenginleştirici humifikasyon meydana gelir.

Solucan gübresi, amilaz, lipaz, selülaz ve kitinaz gibi enzimleri içerir. Bu enzimler, topraktaki organik maddeleri ve besin elementleri bitkilerin yararlanabileceği forma dönüştürür. Böylece topraktaki amonyum, nitrat içerisinde bitkiye biyo-transfer edilirken, mikorizal mantarlar ise fosfor elementini bitkilere transfer eder.


Solucan gübresi fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak toprağı rahatlatır. Toprağın tuzluluk seviyesini azaltır ve Ph derecesini nötralize eder.