Mısır gübrelemesi aşaması, bitkiden en yüksek verimi almak için oldukça önemli bir aşamadır. Mısır bitkisinin kökün dışında kalan kısmının neredeyse tamamı kullanılmaktadır.

Mısır hem tanesi için hem de silaj elde etmek için yetiştirilmektedir. Ülkemizin de pek çok yerinde yetiştirilebilmesi sebebiyle git gide üretimi yaygınlaşan bir bitkidir.

Mısır bitkisinden en yüksek verimi alabilmesi için toprak verimliğine dikkat etmek zorunludur. Bu kapsamda mısır gübreleme programı oluşturulması gerekmektedir.

Mısır gübresi fiyatları gübrenin kalitesine göre değişiklik gösterecektir.

Tarlanızdan en yüksek verimi alabilmek için gübrede kaliteye önem vermeniz gerekmektedir. 

Mısır Bitkisinin İklim İstekleri Nedir?

Mısır Bitkisinin İklim İstekleri

Mısır bitkisi iklim konusundaki gereklilik incelendiğinde çimlenmeye başlayabilmesi için 10 - 11 derece arasında bir sıcaklık gerekmektedir. Bu sıcaklık normal bir sürecin işlemesi için oldukça önemlidir.

Bunun yanında 5 - 10 cm derinlikte sıcaklık 15 dereceye ulaştığında, çimlenme olayı çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.

Kök ve sap uzama miktarları ise sıcaklığın 10 ila 30 derece arasındaki seyrine göre oldukça değişiklik gösterebilmektedir.

Bu sıcaklığın üzerine çıkıldığında ise mısır bitkisinde istenen verimin elde edilmesi mümkün olmamaktadır.

Sıcaklığın 32 derece seyrettiği bir bölgede kök ve sap uzaması azalacaktır. 40 derece gibi oldukça yüksek sıcaklıklara ulaşılması durumunda ise bitkinin çimleri ölecektir.

Bu nedenle hasat ziyan olacaktır. Aynı şekilde sıcaklığın 10 derecenin altında düştüğü durumlarda kök uzaması duracaktır. Yani soğuk iklim de mısır bitkisine iyi gelmeyecektir. 

Mısır hem aşırı sıcağın hem de aşırı soğukların iyi gelmediği bir bitkidir. Bu nedenle mümkün olduğunca ortalama bir sıcaklık olmasında fayda bulunmaktadır.

En verimli şekilde mısır bitkisi üretimi gerçekleştirebilmek için ideal sıcaklık 24 - 30 derece arasındaki sıcaklıktır. Mısır bitkisinden verim almak için formül, serin geceler ve güneşli günlerdir.

Mısırın Gübrelenmesi

Mısırın Gübrelenmesi

Mısır bitkisinin gübrelemesi, diğer bitkilerden çok daha ciddi bir özen gerektirmektedir. Çünkü tarla bitkileri arasında, bitkinin tüm kısımları kullanılan bitkiler arasında mısır öne çıkmaktadır. Mısır bitkisinin sapı, yaprağı, koçanı ve daneleri kullanılmaktadır. Mısır yetiştiriciliğine başlanıldığında, tohum ekimi işlemi öncesinde son toprak işlemesinin yapıldığı dönemde taban gübreleme işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Taban gübrelemesine dair dikkat edilmesi gereken detaylar şu şekilde belirlenmiştir:

 • Mısır yetiştiriciliğinde toprak analizi yapmak ve bitkinin ihtiyaçlarını analiz etmek oldukça önemlidir. 
 • Taban gübrelemesi aşamasında tek seferde topraktan fosfor ve potasyumun tamamı verilmelidir. 
 • Bu aşamada yani taban gübrelemesi yaparken kullanılması gereken gübre, üç bitki besinli kompoze gübredir. 
 • Ülkemizde topraklar genel olarak çinko bakımından yetersizdir. Bu nedenle çinko eksikliği yaşamamak için taban gübrelemesi aşamasında bu eksikliğin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda üç besinli kompoze gübre seçimi yaparken, gübrenin çinkolu olması önem arz etmektedir. Çinkonun üst gübrelemede kullanılmasının bitkinin verimini neredeyse etkilemediğini söylemek mümkündür. Çinko verilmesi için en ideal aşama, taban gübrelemesi aşamasıdır. Bu aşamada Sıvı Solucan Gübresi kullanılabilir. 
 • Taban gübrelemesi yaparken bitkinin kükürt ihtiyacını da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Bu aşamada gübrenin sülfat formunda ihtiva etmesi gerekmektedir. 
 • Üst gübreleme işlemini ise çıkıştan sonraki 30 - 60 gün aralığında 2 -  3 sefer halinde uygulamak gerekmektedir. Mısır gübresi üst gübreleme aşaması ile ilgili bilinmesi gereken detaylar ise şu şekilde saptanmıştır:
 • Gübreleme işlemini serpme şeklinde sıra aralarına yapmanız gerekmektedir. 
 • Bitkinin su ihtiyacını göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.
 • Bu aşamada azotlu gübreleme kullanılacaktır. Bu gübrenin üre ve %33N amonyum nitrat içermesi veya sıvı solucan gübresinin içerdiği bitki besin elementleri içermesi mısır bitkisi için oldukça faydalı olacaktır.  

Mısır Bitkisi Klasik Gübreleme Programı

Mısır Bitkisi Klasik Gübreleme Programı 

Mısırda klasik gübreleme programı kapsamında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şu şekildedir: 

 • Mısır gübreleme programı kapsamını belirlemek için öncelikle toprak analizi yapılması gerekmektedir. 
 • Bitkinin tür ve çeşidini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 
 • Belli bir verim düzeyi hedeflenmesi gerekmektedir. 
 • Toprak özelliklerini dikkate almak gerekmektedir. 

Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi toprak analizine göre mısır gübreleme programı yapmak en doğrusudur. Bazik pH'lı, fakir, yüksek kireçli ve düşük besinli toprak için örnek gübreleme programı 1000 metrekare için taban gübreleme şu şekildedir: 

 • 40 kilogram 13- 24 - 12 kompoze 
 • 10 kilogram toz kükürt
 • 10 kilogram katı hümik asit yada 1 L Sıvı Solucan Gübresi

Bazik pH'lı, fakir, yüksek kireçli ve düşük besinli toprak için örnek gübreleme programı 1000 metrekare üst gübreleme için şu şekildedir::

 • Birinci çapa: 10 kilogram üre (%46N)
 • İkinci çapa: 25 kilogram amonyum nitrat (%33N)
 • İlk yağmurlama: 2 kilogram magnezyum sülfat, 400 gram çinko sülfat, 500cc Sıvı Solucan Gübresi
 • İkinci çapa: 25 kilogram amonyum nitrat (%33 N)
 • İkinci yağmurlama: 2 kilogram potasyum sülfat, 400 gram demir sülfat, 500cc Sıvı Solucan Gübresi 
 • Üçüncü yağmurlama: 20 kilogram amonyum sülfat (%21 N), 500cc Sıvı Solucan Gübresi

Mısır Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları