Atalarımız kompostun bitki yetiştirmek ve toprak sağlığını iyileştirmek için yararlı olduğunu fark ederken, nasıl ve neden işe yaradığını bilmiyorlardı.

Solucan gübresi bilimi hakkındaki bilgilerimiz, son 50 yılda gerçekleştirilen araştırmalardan geliyor.

Arka bahçenizde organik gübre üretimi yapmak, organik maddenin daha hızlı parçalanabilmesi için optimum koşulları sağlayarak, doğal ayrışma sürecini hızlandırır.

Solucan Maması yığınınızı aktarırken ve sularken, solucan gübresi yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz, ancak işin büyük kısmı aslında çok sayıda ayrıştırıcı organizma tarafından yapılır.

Solucan Gübresindeki Mikroorganizmalar

Solucan Gübresindeki Mikroorganizmalar

Bakteriler, mantarlar ve aktinomisetler gibi mikroorganizmalar, Gübre kabınızda meydana gelen ayrışmanın çoğundan sorumludur.

Organik atıkların kimyasını değiştirdikleri için kimyasal ayrıştırıcılar olarak kabul edilirler.

Bir kompost yığınındaki daha büyük ayrıştırıcılar veya makro organizmalar arasında akarlar, kırkayaklar, domuz böcekleri, salyangozlar, kırkayaklar, bahar kuyrukları, örümcekler, sümüklü böcekler, böcekler, karıncalar, sinekler, nematodlar, toprak solucanlar, rotiferler ve gübre solucanları bulunur.

Malzemeleri daha küçük parçalara ayırdıkları, ısırdıkları, emdikleri, yırttıkları ve çiğnedikleri için fiziksel ayrıştırıcılar olarak kabul edilirler.

Tüm bu organizmalar arasında aerobik bakteriler en önemli ayrıştırıcılardır.

Çok bol bulunurlar; bir gram toprakta veya çürüyen organik maddede milyonlarca olabilir. Bir cmlik sıra yapmak için 25.000 tanesinin bir cetvel üzerinde uç uca dizilmesi gerekir.

Tüm organizmalar arasında besin açısından en çeşitli olanlardır ve neredeyse her şeyi yiyebilirler.

Bakteriler, bir enerji kaynağı olarak (yemeye devam etmek için) karbonu ve vücutlarında protein oluşturmak için (böylece büyüyüp çoğalabilmeleri için) nitrojeni kullanırlar.

Organik materyali, özellikle karbon fraksiyonunu oksitleyerek enerji elde ederler.

Bu oksidasyon işlemi kompost yığınını ortam hava sıcaklığından daha yüksek seviyeye ısıtır. Uygun koşullar mevcutsa, kolayca ayrışabilen malzemeleri tüketen bakteriler nedeniyle yığın oldukça hızlı bir şekilde (birkaç gün içinde) ısınacaktır.

Bakteriler çok çeşitli organik bileşikleri yiyebilirken, büyüklükleri ve karmaşıklıklarının olmaması nedeniyle olumsuz ortamlardan kaçmakta güçlük çekerler.

Oksijen, nem, sıcaklık ve asitlikteki değişiklikler bakterilerin ölmesine veya etkisiz hale gelmesine neden olabilir.

Aerobik bakterilerin yüzde beşten fazla oksijen seviyelerine ihtiyacı vardır. En hızlı ve etkili solucan maması hazırladıkları için tercih edilen organizmalardır.

Ayrıca azot, fosfor ve magnezyum gibi bitki besinlerini de salgılarlar.

Oksijen seviyeleri yüzde beşin altına düştüğünde, aeroblar ölür ve ayrışma yüzde 90'a kadar yavaşlar.

Anaerobik mikroorganizmalar devralır ve bu süreçte, kokulu, mevcut olmayan nitrojen içeren ve bazı durumlarda bitkiler için toksik olan birçok işe yaramaz organik asit ve amin (amonyak benzeri maddeler) üretir.

Ek olarak;

 • Solucan maması yığınlarında çalışan farklı aerobik bakteri türleri vardır. Popülasyonları yığın sıcaklığına göre değişecektir.
 • Psikrofilik bakteriler en düşük sıcaklık aralığında çalışır. En çok 55 ° F'de aktiftirler ve ilk yığın sıcaklığı 70 ° F'den düşükse yığında çalışırlar.
 • Diğer bakteri türlerine kıyasla az miktarda ısı yayarlar. Ancak ürettikleri ısı, yığın sıcaklığını başka bir bakteri grubunun, mezofilik bakterilerin devralmaya başladığı noktaya kadar oluşturmaya yardımcı olmak için yeterlidir.
 • Mezofilik bakteriler organik maddeleri hızla parçalayarak asitler, karbondioksit ve ısı üretir. Çalışma sıcaklık aralığı genellikle 70º ila 100º F arasındadır.
 • Yığın sıcaklığı 100º F'nin üzerine çıktığında, mezofilik bakteriler ölmeye veya yığının dış kısmına doğru hareket etmeye başlar. Bunların yerini ısı seven termofilik bakteriler alır.

Termofilik bakteriler, 113º ila 160º F arasında değişen sıcaklıklarda gelişirler. Termofilik bakteriler, genellikle stabilize olduğu yerde, yığın sıcaklığını 130º ila 160º F arasında yükselterek ayrışma sürecine devam eder.

Bir yığın sürekli olarak yeni malzemelerle beslenmedikçe ve belirli zamanlarda aktarılmadıkça, yüksek sıcaklık aralığı tipik olarak üç ila beş günden fazla sürmez.

Termofilik bakteriler, popülasyonlarını herhangi bir süre boyunca sürdürmek için çok fazla parçalanabilir materyal kullanırlar.

Termofilik bakteriler azaldıkça ve yığının sıcaklığı yavaş yavaş soğudukça, mezofilik bakteriler yeniden baskın hale gelir. Mezofilik bakteriler, diğer organizmaların yardımıyla kalan organik materyali tüketir.

Solucan maması yığınında sıcaklığındaki düşüş mamanın hazır oldğunun bir işareti değil, gübre yığınının mama hazırlama sürecinin başka bir aşamasına girdiğinin bir göstergesidir.

Yüksek sıcaklıklar (140º F'nin üzerinde) patojenik organizmaları ve yabani ot tohumlarını öldürme avantajına sahip olsa da, hastalık organizmalarını ve tohumları öldürmekle ilgili özel bir endişe olmadıkça bu sıcaklıklara ulaşmak gereksizdir. (Evcil hayvan atıklarını, hastalıklı bitkileri ve hastalıklı hayvanların gübresini hariç tutarak bir yığında patojen olasılığını büyük ölçüde azaltabilirsiniz.)

Yığın sıcaklıkları 140º F'nin üzerine çıktığında birçok ayrıştırıcı öldürülür veya etkisiz hale gelir.

Yığın sıcaklığı 160º F'yi aşarsa, Harekete geçmek ve yığını çevirerek soğutmak isteyebilirsiniz. Bir dizi araştırma projesi, solucan gübresi ile takviye edilmiş toprağın mantar istilasına karşı savaşmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Çeşitli bakteri türleri iş başındayken, diğer mikroorganizmalar da fermante sürecine katkıda bulunur.

Mantar ve küflere benzer daha yüksek formlu bir bakteri olan aktinomisetler , solucan gübresinin hoş toprak kokusundan sorumludur.

Görünümü gri olan aktinomisetler, solucan mamasının fermante aşamasında yığının orta dereceli ısı bölgelerinde çalışır.

Lignin, selüloz, nişastalar ve proteinler gibi yığındaki daha dirençli malzemelerin bazılarını ayrıştırırlar.

Malzemeleri azalttıkça karbon, nitrojen ve amonyak açığa çıkararak besin maddelerini daha yüksek bitkiler için kullanılabilir hale getirirler.

Aktinomisetler büyük kümeler halinde ortaya çıkar ve en çok ayrışmanın sonraki aşamalarında ortaya çıkarlar.

Bakteriler ve aktinomisetler gibi mantarlar da fermante aşamasında organik madde bozunmasından sorumludur.

Mantarlar, tek hücreli veya çok hücreli ve ipliksi olabilen ilkel bitkilerdir.

Fotosentetik pigmentten yoksundurlar. Bir solucan maması yığınına ana katkıları, daha hızlı hareket eden bakterilerin üzerlerine nüfuz etmesinin ardından selüloz ve lignini parçalamaktır.

Daha düşük sıcaklıkları (70 ila 75º F) ve kolayca sindirilen gıda kaynaklarını tercih ederler.

Sonuç olarak, solucan mamasının son aşamasında da kontrolü ele geçirme eğilimindedirler.

Solucan Maması Üretiminde Görevli Makroorganizmalar

Solucan Maması Üretiminde Görevli Makroorganizmalar

Daha önce bahsedildiği gibi, daha büyük organizmalar, organik materyali fiziksel olarak solucan gübresi haline getirmede yer alır.

solucan gübresinin üretimin sonraki aşamalarında;

 • Aktarma,
 • Havalandırma
 • Sindirme
 • Solucan maması hazırlanabilir malzemeleri karıştırma,

sırasında aktiftirler.

Malzemeleri karıştırmaya ek olarak, onu daha küçük parçalara ayırır ve mikroorganizmalar için daha sindirilebilir formlara dönüştürürler.

Dışkıları da bakteriler tarafından sindirilerek daha fazla besinin salınmasına neden olur.

Mikro ve makro organizmalar karmaşık bir besin zincirinin parçasıdır.

Bu besin zinciri, birinci, ikinci veya üçüncü düzey tüketiciler olarak sınıflandırılan organizmalardan oluşur.

Kategoriler, ne yediklerine ve onları kimin yediğine dayanmaktadır.

Birinci seviye tüketiciler, ikinci seviye tüketiciler için gıda haline gelir ve bu da üçüncü seviye tüketiciler tarafından yenilir.


Toprak ekolojisti Dr. Daniel L. Dindal, Ekoloji Kompost'ta besin zincirinin nasıl çalıştığına dair bir örnek veriyor :
"Akarlar ve bahar kuyrukları mantarları yerler. Küçük tüy kanatlı böcekler mantar sporlarıyla beslenir. Nematodlar bakterileri yutar. Su filmlerinde bulunan protozoa ve rotiferler bakteri ve bitki parçacıklarıyla beslenir. Yırtıcı akarlar ve yalancı akrepler nematodlar, sinek larvaları, diğer akarlar ve kollembolanları avlar. Serbest yaşayan yassı solucanlar gastropodları, solucanları, nematodları ve rotiferleri yutar. Kırkayaklar, gezici böcekler, yer böcekleri ve karıncalar gibi üçüncü düzey tüketiciler, ikinci düzey tüketicileri avlarlar.”

Aşağıda, bir kompost yığınında muhtemelen bulabileceğiniz daha büyük makro organizmalardan bazılarına genel bir bakış yer almaktadır.

 • Karıncalar: Karıncalar, mantarlar, tohumlar, tatlılar ve diğer böcekler dahil olmak üzere çeşitli malzemelerle beslenir. Mantarları ve diğer organizmaları yuvalarına getirerek kompostlama sürecine yardımcı olurlar. Karıncalar, çalıştıkları sırada mineralleri hareket ettirerek kompostu fosfor ve potasyum açısından daha zengin hale getirebilirler.
 • Kırkayaklar: Kırkayakların solucan benzeri bölümlere ayrılmış gövdeleri vardır ve her bölümün iki çift yürüme ayağı vardır (ön birkaç bölüm hariç). Kırkayaklar yumuşak, çürüyen bitki örtüsünü yiyerek bitki materyalini parçalamaya yardımcı olur. her segmentte bir çift bacak bulunan düz, segmentli omurgasızlardır. Toprak omurgasızları, özellikle böcekler ve örümcekler ile beslenen üçüncü seviye tüketicilerdir.
 • Domuz böcekleri: Domuz böcekleri, farklı segmentleri ve on çift bacağı olan düz ve oval bir gövdeye sahiptir. Çürüyen odunsu malzemeler ve diğer çürüyen bitkilerle beslenen birinci seviye tüketicilerdir. Hap böcekleri ekmek böceklerine benzer, ancak rahatsız edildiklerinde bir topun içinde yuvarlanırlar.
 • Springtails: Springtails, rahatsız edildiklerinde zıplama yetenekleriyle ayırt edilen küçük böceklerdir . Nadiren 2 cm uzunluğunu aşarlar ve renkleri beyazdan maviye siyaha değişir. Yay kuyrukları, küf yemelerine ve çürüyen bitkileri çiğnemelerine rağmen, esas olarak mantar besleyicileridir.
 • Sinekler: Sinekler, hemen hemen her türlü organik maddeyle beslenen iki kanatlı böceklerdir. Ayrıca, indikleri her yerde bakteri biriktirerek havadaki bakteri taşıyıcıları olarak hareket ederler. Sinekler genellikle kompost yığınlarıyla ilgili bir sorun olmasa da, yığının üstünde bir kuru yaprak tabakası veya çim kupürleri tutarak sayılarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, yığının içine en az 10 cm ila 15 cm derinliğe yiyecek artıkları gömün. Termofilik sıcaklıklar sinek larvalarını öldürür. sinek larvalarının sayıca azalmasına yardımcı olur.
 • Böcekler: Böcekler, iki çift kanatlı böceklerdir. Kompost yığınlarında yaygın olarak bulunan türler arasında ot böceği, yer böceği ve tüy kanatlı böcek bulunur. Tüy kanatlı böcek, mantar sporları ile beslenir. Olgunlaşmamış kurtçuklar çürüyen sebzelerle beslenir. Yetişkin rove ve yer böcekleri salyangoz, sümüklü böcek ve diğer küçük hayvanları avlar.
 • Salyangozlar ve sümüklü böcekler: Salyangozlar ve sümüklü böcekler, sürünen bir hareketle hareket eden yumuşakçalardır. Salyangozların belirgin bir kafası ve geri çekilebilir ayağı olan spiral bir kabuğu vardır. Sümüklü böceklerin bir kabuğu yoktur ve ön kısımlarında antenler ile biraz mermi şeklindedir. Öncelikle canlı bitki materyali ile beslenirler, ancak aynı zamanda bitki kalıntılarına da saldırırlar. İçeri girerlerse bahçenize zarar verebileceklerinden, kullanmadan önce bitmiş kompostta onları arayın.
 • Örümcekler: Örümcekler, böcekler ve küçük omurgasızlarla beslenen sekiz ayaklı yaratıklar ve üçüncü seviye tüketicilerdir. Bahçe zararlılarını kontrol etmek için çok yardımcı olabilirler.
 • Solucanlar: Solucanlar, bir kompost yığınındaki büyük fiziksel ayrıştırıcıların en önemlisidir. Solucanlar organik maddeyi midelerine indirir ve taşlıklarındaki minik taşların yardımıyla sindirir. Bağırsak suları (Solucan Humusu), parçalanma sürecini sürdüren hormonlar, enzimler ve diğer fermente edici maddeler açısından zengindir. Solucanlar arkalarında kaliteli, verimli gübre bırakır. Bir solucan, ağırlığını her gün 2 katı üretebilir. Bu dökümler azot, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi bitkiler için aksi halde mevcut olmayan bitki besin maddeleri bakımından zengindir. Solucanlar kompost üzerinde gelişir ve kalitesine büyük katkıda bulunur. Kompostta veya toprakta solucanların varlığı, iyi mikrobiyal aktivitenin kanıtıdır.

Solucan Gübresi Üretim Sürecini Etkileyen Temel Faktörler

Solucan Gübresi Üretim Sürecini Etkileyen Temel Faktörler

Gübre üretim hızını etkileyen bazı temel çevresel faktörler vardır. Solucan maması hazırlarken organizmalar gıdaya (karbon ve nitrojen), havaya ve suya ihtiyaç duyarlar. Uygun bir denge sağlandığında hızlı bir şekilde solucanların ihtiyaç duyduğu mamayı üreteceklerdir.

Solucan gübresi üretim hızını etkileyen diğer faktörler arasında yüzey alanı/parçacık boyutu, hacim ve sıcaklık bulunur.

Solucan Gübresi Üretim Sürecini Etkileyen Gıda Faktörü

Gıda Faktörü

Organik malzeme, organizmalar için karbon ve azot formunda besin sağlar.

Daha önce açıklandığı gibi, bakteriler enerji için karbon ve büyümek ve çoğalmak için protein kullanırlar.

Karbon ve nitrojen seviyeleri her organik materyale göre değişir.

Yaprak, saman ve talaş gibi karbonca zengin malzemeler kuru ve kahverengi olma eğilimindedir.

Azot malzemeleri, taze çim kupürleri ve yemek atıkları gibi ıslak ve yeşil olma eğilimindedir.

Bir organik materyalin karbon/azot içeriğini tahmin etmek için size bir ipucu; taze, sulu materyallerin genellikle nitrojen bakımından daha yüksek olduğunu ve karbon içeriği yüksek olan daha yaşlı, daha kuru ve odunsu dokulardan daha hızlı ayrışacağını hatırlamaktır.


25:1 ile 30:1 arasında değişen C:N oranı, hızlı fermantasyon için en uygun kombinasyondur.

Eğer oran 30:1 karbondan fazla ise, ısı üretimi düşer ve ayrışma yavaşlar.

Bir yaprak veya talaş yığınının, belirgin bir çürüme olmadan bir yıl veya daha uzun süre oturduğunu fark etmiş olabilirsiniz.

Çok fazla nitrojen olduğunda, yığınınız muhtemelen fazlalığı kokulu amonyak gazı olarak salacaktır.

Çok fazla nitrojen, bazı mikroorganizmalar için toksik olan pH seviyesinde bir artışa da neden olabilir.

C:N oranının kesin olması gerekmez. Tablo 1'deki değerler kuru ağırlık bazında hesaplanmıştır.

Kullanılan malzemelerin nem içeriğini bilmeden kesin bir C:N oranını belirlemek zordur.

Tatmin edici bir C:N oranı elde etmek için malzemeleri karıştırmak solucan gübresi üretme sanatının bir parçasıdır.

Basit bir kural, dörtte bir ila dörtte iki yüksek nitrojen materyalleri kullanarak hacim bazlı bir tarif geliştirmektir.

Tablo 1, seçilen Solucan Gübresi malzemeleri için C:N oranı tahminlerini sağlar.


TABLO 1 . Karbon: Azot Oranları

MALZEME
C:N ORANI (KARBON/AZOT ORANI)
Mısır Sapları50-100:1
Meyve Atıkları35:1
Çim Atıkları
12-25:1
Saman25:1
Yapraklar
60-100:1
Gübre (At ve İnek)
20-25:1
Kağıt
170-200:1
Talaş
200-500:1
Deniz yosunu
19:1
Sebze Atıkları
12-25:1

Solucan Gübresi Üretim Sürecini Etkileyen Hava Faktörü

Hava Faktörü

Uygun havalandırma, önemli bir çevresel faktördür.

Aerobik bakteriler de dahil olmak üzere birçok mikroorganizma oksijene ihtiyaç duyar.

Enerji üretmek, hızlı büyümek ve daha fazla malzeme tüketmek için oksijene ihtiyaçları vardır.

Havalandırma, solucan maması yığınındaki oksijeni az olan bölümlerin oksijen içeren temiz havayla değiştirilme işlemine denir.

Doğal havalandırma, fermentasyon işlemiyle ısıtılan hava yığının içinden yükselerek çevreden temiz hava getirdiğinde meydana gelir.

Havalandırma ayrıca rüzgar, nem içeriği ve gözeneklilik (Solucan maması yığınındaki partiküller arasındaki boşluklar) tarafından da etkilenebilir.

Solucan maması yığının gözenekliliği azaltılırsa ve hava sirkülasyonunu azaltır.

Çam iğneleri, çim kupürleri veya talaş gibi büyük miktarlarda ince boyutlu malzemelerin kullanılması durumunda gözeneklilik olumsuz etkilenebilir.

Ek olarak, malzemeler çok nemlendirilir suya doygun hale gelirse hava sirkülasyonu engellenebilir.

Solucan maması yığındaki hava sirkülasyonu birkaç basit teknikle iyileştirilebilir;

 • Bir yığını havalandırmanın en kolay yolu, onu bir dirgen veya kürekle düzenli olarak çevirmektir.
 • Döndürme, yığını kabartacak ve gözenekliliğini artıracaktır.
 • Diğer bir seçenek ise yaprak, saman veya mısır sapı gibi kaba malzemeleri eklemektir.
 • Diğer seçenekler arasında bir kompost havalandırma aracı (bahçe tedarik şirketlerinden temin edilebilir) veya bir sanayi tipi vantilatörlerin kullanılmasıdır.
 • Yığınlar, delikli plastik boruları, bir bahçe teli sararak yapılabilir. Sanayi tipi vantilatör büyük yığınlar için yararlı olabilir ve üstten veya yanlardan havanın dışarı çıkmasına dikkat edilmedir.

Solucan Gübresi Üretim Sürecini Etkileyen Nem Faktörü

Nem Faktörü

Ayrıştırıcı organizmalar yaşamak için suya ihtiyaç duyarlar.

Mikrobiyal aktivite, organik materyallerin yüzeyindeki ince su filmlerinde en hızlı şekilde meydana gelir.

Mikroorganizmalar sadece suda çözünen organik molekülleri kullanabilirler.

Bir Solucan maması yığını için optimum nem içeriği yüzde 40 ila 60 arasında olmalıdır.

Yüzde 40'tan az nem varsa, bakteriler yavaşlar ve uykuda kalabilir.

Yüzde 60'tan fazla varsa, su havayı gözenek boşluklarından dışarı çıkmaya zorlayarak aerobik bakterileri boğar.

Anaerobik bakteriler durumu devralacak ve hoş olmayan kokulara neden olacaktır.

İdeal nem yüzdesi, organik malzemenin yapısına bağlı olacaktır.

Saman ve mısır sapları yapraklardan daha fazla neme ihtiyaç duyarken, yiyecek atıkları veya kağıt, karton vb. atıklarının ek neme ihtiyacı olmayabilir.

Nemi ölçmek zor olduğundan, genel bir kural, malzemeleri sıkılmış bir sünger kadar nemli olacak şekilde ıslatmak ve karıştırmaktır.

Elinizde sıktığınızda dışarı atılan bir veya iki damla sıvı ile malzeme dokunulduğunda nemli hissettirmelidir.

Bir solucan maması yığını çok kuru ise yığın aktarılırken veya bir damlama hortumu ile sulanmalıdır.

Ölü yapraklar, saman, saman ve talaş gibi maddelerin yüzeyleri ıslak görünene kadar kademeli olarak nemlendirilmelidir.

Bu tür malzemelerin su tutma veya sadece yüzeyde tutma eğilimi vardır.

Yığın suya doygunsa, malzemelerin yeniden istiflenmesi için çevirin.

Ayrıca kuru, karbon açısından zengin malzeme eklemek de yardımcı olabilir.

Solucan Gübresi Üretim Sürecini Etkileyen Sıcaklık Faktörü

Sıcaklık Faktörü

Sıcaklık solucan gübresi üretimi prosesinde bir diğer önemli faktördür ve uygun hava ve nem seviyeleri ile ilgilidir.

Mikroorganizmalar solucan mamasını ayrıştırmak için çalışırken ısı yayarlar ve bu da yığın sıcaklıklarını arttırır.

90º ve 140ºF arasındaki sıcaklıklar hızlı ayrışmayı gösterir.

Daha düşük sıcaklıklar fermentasyon sürecinde bir yavaşlamaya işaret eder.

140º F'nin üzerindeki yüksek sıcaklıklar çoğu organizmanın aktivitesini azaltır.

Dış hava sıcaklıkları ayrışma sürecini etkileyebilir.

İlkbaharın sonlarında, yazın ve sonbaharın başlarındaki daha sıcak dış hava sıcaklıkları bakterileri uyarır ve ayrışmayı hızlandırır.

Düşük kış sıcaklıkları solucan maması hazırlama sürecini yavaşlatır veya geçici olarak durdurur.

İlkbaharda hava sıcaklıkları ısındıkça, mikrobiyal aktivite devam edecektir. Kış aylarında, ısıyı daha uzun süre muhafaza etmek için solucan maması yığınları bir branda ile kaplanabilir, ancak bu gerekli değildir.

Amatör solucan gübresi üreticileri ve hızlı hobi amaçlı gübre üretimi yapmakla ilgilenen kişiler sıcaklıkları takip etmek isteyebilir.

En doğru sıcaklık kontrolleri gübre termometresinden veya sıcaklık probundan elde edilecektir.

Gübre termometreleri birçok bahçe tedarik şirketinden temin edilebilir.

Sıcaklığı izlemenin başka bir yöntemi de elinizi yığına sokmaktır.

Ayrıca yığının ortasına metal bir boru veya demir çubuk yerleştirebilir, periyodik olarak dışarı çekebilir ve sıcaklığı hissedebilirsiniz.

Çubuğun veya yığının içi fermantasyonun ilk birkaç haftasında rahatsız edici derecede sıcak hissediliyorsa, her şeyin yolunda olduğunu bileceksiniz.

Yığın içindeki sıcaklık dışarıdakiyle aynıysa, bu fermantasyon işleminin yavaş olduğunun bir göstergesidir.

Azot bakımından zengin malzeme ekleyerek ve yığını çevirerek aktiviteyi artırabilirsiniz.

Solucan Gübresi Üretim Sürecini Etkileyen Parçacık Boyutu Faktörü

Parçacık Boyutu Faktörü

Parçacık boyutu, organik madde parçalanma oranını etkiler.

Ne kadar fazla "yüzey alanı" mevcutsa, mikroorganizmaların çalışması o kadar kolay olur, çünkü aktivite partikül yüzeyleri ile havanın arayüzünde gerçekleşir.

Mikroorganizmalar daha besin fazla sindirebilir, daha fazla ısı üretebilir ve daha küçük malzeme parçalarıyla daha hızlı çoğalabilir.

Gerekli olmasa da, malzemeleri daha küçük parçalara ayırmak kesinlikle ayrışmayı hızlandıracaktır.

Organik malzemeler yüzey alanlarını artırmak için doğranabilir, parçalanabilir, ezilebilir veya delinebilir.

Malzemeleri “toz haline getirmeyin”, çünkü bunlar yığındaki hava hareketini sıkıştıracak ve engelleyecektir.

Birçok bahçe süslemesi için malzemeleri bir bıçak, budama makası veya pala ile kesmek yeterlidir.

Yaprakları parçalamanın kolay bir yolu, onları tırmıklamadan önce biçmektir. Biçme makinenizde bir çanta eki varsa, bunları aynı anda toplayabilirsiniz.

Diğer bir seçenek de, bir çöp kutusundaki yaprakları parçalamak için bir çim biçme makinesi kullanmaktır.

Odunsu malzemelerin ve yaprakların parçalanmasında kullanılmak üzere satılık veya kiralık birkaç farklı parçalayıcı ve parçalayıcı modeli mevcuttur.

Herhangi bir türde parçalama veya doğrama faaliyeti yaparken koruyucu gözlük takmak iyi bir fikirdir. Çalışırken eller makineden uzak tutulmalıdır.

Mutfak artıkları bıçakla kesilebilir. 

Solucan Gübresi Üretim Sürecini Etkileyen Hacim Faktörü

Hacim Faktörü

Hacim, solucan maması yığını ısısını korumada bir faktördür.

Kendiliğinden yalıtım sağlamak ve ısıyı korumak için paletlerden yapılan kutular işinizi görecektir.

Bir metreküp boyut ısı ve nemi korur, ancak malzemenin aktarmada size kolaylık sağlayacaktır.

Göllerde veya rüzgarlı bölgelerde, 4 x 4 x 4 m3 boyutlarında biraz daha büyük yığınları oluşturabilirler.

Daha küçük solucan maması yığınları malzemeyi bozar, aynı zamanda ısınmayabilirler ve ayrışmanın daha uzun sürmesi muhtemeldir.


Organik Gübre Faydaları

Organik Gübre Ne İşe Yarar?

Kompost (Organik Gübre) Nedir, Nasıl Yapılır?


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Mucizesi

Solucan Ekolojisi

Solucanlar

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları