Domates Yetiştiriciliğinde Solucan Gübresi Kullanımının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri


Son yıllarda tarımsal alanda organik üretim üzerine olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Organik üretim yapılabilmesi organik maddenin toprakta artırılması ile ilgili olduğundan toprakların organik madde içeriğinin artırılmasına yönelik çalışmalar giderek yaygınlaşmakta ve değişik kaynaklar önerilmektedir. Toprakta organik maddenin artırılmasına yönelik kaynaklardan biri de solucan humusudur.


Solucan humusu hayvan gübresinin solucanlara verilerek ayrıştırılmış dayanıklı son hali olarak tanımlanmaktadır. Gerek organik madde gerekse humus ve bileşikleri toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kalitesini arttıran besin kaynaklarıdır.

 Domates Yetiştiriciliğinde Solucan Gübresi Kullanımının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri Nedir?

Humus ve humus bileşikleri toprak strüktürünü düzelterek bitki kök bölgesinin havalanmasını ve su tutma özelliği nedeniyle de toprağın su tutma kapasitesini olumlu yönde etkilemektedir.


Aynı zamanda, doğal bir bitki besin elementi deposu olarak da kimyasal yönden toprak kalitesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, toprak reaksiyonunu düzenleme etkisi açısından da mikroorganizmaların yaşam ortamı olan toprağın biyolojik özellikleri üzerine etkisi de söz konusudur.Yapılan bu çalışmada domates yetiştiriciliğinde kullanılan solucan gübresinin doz optimizasyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 5 uygulama ve 3 tekerrürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.


Solucan Gübresi Kullanılan uygulamalar

Kontrol,

2) 30 kg/da solucan gübresi ve Yapraktan 2 uygulama Sıvı Solucan Gübresi,

3) 50 kg/da solucan gübresi ve Yapraktan 2 uygulama Sıvı Solucan Gübresi,

4) 100 kg/da solucan gübresi ve Yapraktan 2 uygulama Sıvı Solucan Gübresi,

5)Konvansiyonel yetiştiricilik şeklindedir.


Deneme süresince arazideki domates bitkileri üzerinde bitki büyüme parametrelerinden bitki boyu ve gövde çapı ölçümleri 2 hafta aralıklarla yapılmıştır. Ayrıca, hasat edilen domates meyvelerinde meyve boyu, meyve çapı, bireysel meyve ağrılığı değerleri ölçülmüştür.


Çalışmadan elde edilen verilere göre, 50 kg/da solucan gübresi dozunun domates yetiştiriciliği için optimum doz olduğu tespit edilmiştir.

Domateste Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları