Ek gelir elde etmek, bir şeyler yapmak isteyen girişimci ruha sahip arkadaşlardan bazılarının solucan gübresi ve solucan üretimi işi kafalarına yatmış. Tamam, bu işi yapalım da; acaba Pazar sorunu yaşar mıyız? Diye de sordukları için konuyu bir kez daha ele alarak üretilecek gübrenin pazarlanmasından ziyade deforme olan tarım arazilerinin iyileştirilmesi, verimin artırılmasına yönelik kullanılması üzerinde duracağım.

Rivasol ® Doğal Solucan Gübresi Nedir ?

Aslında solucan gübresi, pazar sorunu olmayan bir organik gübre. Burada sıkıntı: vatandaşın yeterince konuyu bilmemesi, eğitim eksikliği, Dolayısıyla da; özellikle köylerde gübrenin üretilişini, kullanışını, kullananların elde ettikleri avantajları görerek kullanıcı sayısının artırılması mümkün. Bu bağlamda, sadece gübre üretmek yahut da, solucan üretmenin yanı sıra ekip biçmek de gerekecek. Meyve, sebze ve tahılların ekiminde, büyümeleri esnasında solucan gübresini toprağın analizinden sonra düzenli kullanmak kullanmayanları özendirecektir. Hal böyle olunca da kullanan ile kullanmayan arasındaki farkı çarpıcı biçimde ortaya koymak Pazar sorununu çözecektir.


Gübre üretimi işinin önümüzdeki yılarda artacağını, konunun daha iyi anlaşılacağını, zamanla vatandaşların organik ürün taleplerinin karşılanabilmesi için gübrenin de organik olması mecburiyeti üzerinde duran çok olacaktır.

Solucan gübresi üreten kişiler ve kurumlar çoğaldıkça, kullanım alanları yani talep de bununla beraber artacaktır. Geçtiğimiz haftaki yazımda yüz adet solucanın 6 bin 4 yüz tane olduğunu yazmıştım.

Bazı okurlarım bu solucanların ömürleri ne kadar? Solucan kaç ay, kaç yıl yaşar diye sormuşlar.


  • Uygun ortamda beş yıl yaşarlar.
  • Kırmızı Kalifornia solucanlarının güneş ışınını sevmedikleri, doğrudan güneş ışınına maruz kalanların kısa sürede öldükleri,
  • 2 bin solucanın günde bir kilo organik gübre üretebildiğini de belirteyim.
  •  Ayrıca, bu solucan işine gireceklerin üretim yerini ısı sistemi açısından da uygun hale getirmeleri gerekir.
  • 7 derecenin üzerinde en uygun sıcaklığın 20 ile 30 derece olduğunu, sıcaklığın 0’a düşmesi ve 40 dereceye çıkması sınırlar olup solucan işini bu bilgiler de aklınıza olacak biçimde planlayın.


Solucan üretmek isteyenler standart bir mekân oluşturacaklar, yalıtımı ve ısı sorununu çözecekler sonra da güneş ışınının bu tesise girişine mani olarak organik gübre işine devam edeceklerdir. Solucan işi güzel bir iş. Kazanç yüksek ama işi iyice planlayarak yapmak gerekir. Amatörce evlerde bile solucan üretmek, gübre üretmek mümkün. Bilginize. Saygılarımla.
Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Avantajları