BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNE % 50 HİBE DESTEĞİ KIRSAL KALKINMA


Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe (2017/48) göre aşağıda belirtilen konularda bireysel sulama sistemleri kurulumuna Bakanlığımızca % 50 Hibe Desteği verilecektir. Başvurular 1 Mart 2019 tarihine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacaktır.


a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerimiz İlçe Müdürülüğümüz veya İl Müdrülüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurabilirler.