Organik gübre türleri, katı ve sıvı solucan gübresi, ahır gübresi, kompost gübre, yeşil gübreler şeklinde bilinirler.

Ahır gübreleri, ahır hayvanlarının dışkılarından elde edile gübredir.

Kimyasal içermez. Kompost gübre, bitki ve havyan atıklarının toplanıp çürütülmesi ile oluşturulan gübredir.

Solucan gübre aslında kompost gübrenin en kaliteli serisi olarak değerlendirebilir.

Çünkü organik gübre çeşitleri arasındaki solucan gübresi, artıkların solucan bağırsağından geçerek, yaralı enzimleri ve elementleri kazanması ardından elde edilir.

Organik Gübre Nasıl Kullanılır?

Organik Gübre Nasıl Kullanılır?

Organik gübre kullanmak için organik gübreyi toprağı yüzeyine serpmek ardından, toprağı sürmek yeterlidir.

Katı veya sıvı solucan gübresi ile organik gübreleme ürünleri ekmeden önce, son sürüm öncesinde yapılır.

Diğer yandan fide ekiminde veya yaprak, başak verme dönemlerinde de ara gübreleme solucan gübresi ile yapılır.

Eğer sıvı solucan gübresi ile işlem yapılacaksa 2 dönümlük veya 1 kg’lık tohum başına uygun sıvı solucan gübresi miktarı su ile karıştırılarak, damla sulamada kullanılabilir.

Karışım uygun miktarlarda direkt olarak bitkilerin yapraklarına püskürtülebilir.

Tercihe bağlı gübreme tekniğini kullanmayı mümkün kılan organik gübre çeşidi solucan gübresi ile pratik adımlar izlenerek, bitkilerin sağlıklı olması sağlanır.

Organik Gübre Hangi Bitkilerde Kullanılır?

Organik Gübre Hangi Bitkilerde Kullanılır?

Organik gübre kullanılan bitkiler şunlardır:

  • Organik gübrelerin en verimlilerinden katı ve sıvı solucan gübreleri özellikle arpa,
  • Çay, ayçiçeği, çeltik, çim,
  • Domates, salatalık, Ispanak ve akla gelebilecek her türlü meyve, sebze ürününü gübrelemekte kullanılır. 

Organik Gübre Ne Kadar Kullanılmalıdır?

Organik Gübre Ne Kadar Kullanılmalıdır?

Organik gübre kullanım miktarı hakkında bilgiler şu şekildedir:

  • Eğer arpa gübreleme yapılıyorsa organik gübre olan sıvı solucan gübresi, 400 ml sıvı gübre, ortalama 60 litrelik su karışımı şeklinde her bir dönüm ürün için uygulanmalıdır.
  • Eğer gübreleme arpa, buğday ve diğer sebze, meyveler için katı solucan gübresi ile yapılacaksa her dönüm toprağa ortalama 50 kg gübre uygulanır.
  • Çay fideleri ve çeltik gübrelenirken sıvı solucan gübresi 1 dönümlük arazi için 400 ml ile ortama 50 ml su karışımı şeklinde damlama sulama ile uygulanabilir.
  • Ekim öncesi organik gübre uygulamada da aynı oranlar kullanılır. 

Organik Gübre Faydaları

Organik Gübre Ne İşe Yarar?


Solucan Gübresi Satın Al

Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı

Katı Solucan Gübresinin Faydaları

Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları