Çilek gübreleme zamanında, farklı süreçlerde sıvı solucan gübresi uygulaması yapılabilir.

Çilek fidelerinin en iyi şekilde gelişim gösterip meyve verebilmesi için kaliteli ve zengin içeriğe sahip gübreler kullanılmalıdır.

Hem kökten hem de yapraktan uygulama avantajı sunan sıvı solucan gübresi, çilek gübreleme süreçlerinde büyük kolaylık sağlar.

Ancak maksimum verim elde edebilmek için bu zengin içeriğe sahip gübreleri kullanımı tavsiye edilen miktarda uygulamak gerekir. 

Çilek Gübrelemede Toprak Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Çilek Gübrelemede Toprak Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Çilek gübreleme işleminde toprak hazırlığı yaparken, toprağın bol ve zengin içeriğe sahip sıvı solucan gübresi ile gübrelenmesi önemlidir.

Gübrelenen toprağın derin bir şekilde sürülmesi gerekir. Sürümden sonra merdane basılmalı fakat toprağın sıkıştırılmamasına özen gösterilmelidir.

Çilek yetiştiriciliğinde erken ürün elde etmek dışında geç ürün elde etmek de önem taşıdığı için doğru zamanda gübreleme yapılmalıdır.

Çilek fide dikimi sene içinde 3 farklı dönemde gerçekleştirilebilir. Bunlar; 

  • Yaz döneminde çilek fidesi dikimi,
  • Kış döneminde çilek fidesi dikimi ve
  • Sonbahar döneminde çilek fidesi dikimi şeklindedir. 

Çilek Gübreleme İşlemi Ne Zaman Yapılır?

Çilek Gübreleme İşlemi Ne Zaman Yapılır?

Çilek gübreleme işleminin zamanı, kullanılacak gübrenin çeşidine göre değişiklik gösterebilir.

Bu alanda uzmanlar, çileklerin iyi görünmesi ve tatlı olması için sıvı solucan gübresi kullanımını tavsiye etmektedir.

Eğer çilek gübreleme işleminde sıvı solucan gübresi kullanılacaksa fidelere şu zamanlarda uygulama yapılabilir:

  • Çilek fidesinde tomurcuklanma dönemi,
  • Meyve oluşumu dönemi ve 
  • Hasat tamamlandıktan sonra

Çilek fidesine sıvı solucan gübresi uygulanırken, hem kökten hem de yapraktan uygulama yapma avantajı vardır. Bu sayede meyvelerin kalitesi artar ve verimlilik yükselir. 

Çilek Gübrelemede Sıvı Solucan Gübresi Kullanılır Mı?

Çilek Gübrelemede Sıvı Solucan Gübresi Kullanılır Mı?

Çilek gübrelemede sıvı solucan gübresi kullanımı pek çok avantaj içerir.

Özellikle zengin içeriğe sahip olması sebebiyle bu gübreler doğru şekilde uygulandığında meyvelerin kalitesi en üst seviyeye çıkar.

Bir sonraki hasadı oluşturacak tomurcukların da aktif bir şekilde oluşması için sıvı solucan gübresi kullanımı tavsiye edilir.

Maksimum verimlilik ve kaliteli ürün hasadı için çilek gübreleme işlemlerinde doğru zamanda ve doğru miktarda sıvı solucan gübresi kullanılmalıdır. 


Çilekte Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?


Solucan Gübresi Satın Al

Tarım Arazilerinde Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?

Solucan Gübresi Kullananlar

Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları

Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı