Menü
Menü
Sepetiniz

Rivasol ® İş Ortaklık Sözleşmesi

Rivasol ® İŞ ORTAKLIK (AFFILIATE) PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

1. Bu sözleşme, “Rivasol ®” ile “ https://www.rivasol.com.tr Kullanıcısı” arasında düzenlenen sözleşmenin elektronik ortamda karşılıklı olarak onaylanmasını müteakip yürürlüğe girmiş sayılır.

2. Rivasol ® İş Ortaklığı Programı, bu sözleşme ve ayrıca sitemize ait Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve Rivasol ® yönetimi doğrultusunda yürütülür.

3. Rivasol ® Ürünleri’ne yayıncı olmak isteyen Web Sitesi, Sosyal Ağı veya İnfluencer Pazarlama Ortaklığı Hesapları Rivasol ® İş Ortaklığı Programına üye olarak başvurur. Başvuru sahibinin Web Sitesi, Sosyal Ağı veya İnfluencer Pazarlama Ortaklığı Hesapları Rivasol ® tarafından incelenir ve aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirdiği anlaşılırsa “Yayıncı” olmasına onay verilir.

A) Başvuru sahibinin sitesinde yeteri kadar içerik olmalı, gereğinden fazla reklam bulunmamalıdır,
B) Başvuru sahibinin Web Sitesi, Sosyal Ağı veya İnfluencer Pazarlama Ortaklığı Hesaplarında zararlı bulunabilecek nitelikte içerik olmamalıdır,
C) Başvuru sahibinin Web Sitesi, Sosyal Ağı veya İnfluencer Pazarlama Ortaklığı Hesaplarında yasaklı, sahte/kopya ürün tanıtımı ve satışı yapılmamalıdır.

4. Rivasol ® İş Ortaklığı Programı kullanılarak yayıncı tarafından elde edilen kod, “yayıncı” tarafından kendi Web Sitesi, Sosyal Ağı veya İnfluencer Pazarlama Ortaklığı hesaplarına yerleştirilir. Yayıncı, tarafımıza bildirdiği Web Sitesi, Sosyal Ağı veya İnfluencer Pazarlama Ortaklığı hesaplarında yayınladıkları reklam ve link vasıtasıyla sitemize yönlendirilmiş olan müşteriler alışveriş yaptıkları takdirde ilgili ürünün satış fiyatı üzerinden "% 5 komisyon" almaya hak kazanır.

ÖDEME ŞEKLİ

Yayıncı  tarafından hak kazanılan ücreti talep hakkı, KDV dahil ücretin asgari 100 TL (Yüz TL)’yi aşması halinde doğacaktır. Rivasol ® olarak yayıncılarımıza sadece havale ile ödeme yapmaktayız. Ortaklık Programı formu üzerinde yer alan ‘’ Havale ‘’ seçeneğini kullanarak ilgili alanlara Hesap bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz.

Hesap Sahibi ismi ile verilen Hesap numarasının birbiri ile aynı olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde ödemeler gerçekleşemeyecektir.

Hesap sahibi tüm bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurmalıdır. Ödeme İle beraber  “Yayıncı” ya hizmet faturası kesilip “Yayıncı” nın mail adresine gönderilecektir.

Ödemeler Her hafta Cuma günü yapılmaktadır. Cuma günü Ödeme Talebinde bulunan “Yayıncı” ya Bir Sonraki Hafta Cuma günü ödemesi yapılmaktadır.

SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI VE SÜRESİ

Bu sözleşme, Rivasol ® tarafından onaylandığı tarihten itibaren başlar ve bir yıllık süreyi kapsar. Süre bitiminden önceki 15 (on beş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından bu sözleşme feshedilmediği takdirde kendiliğinden taraflar arasında 12 ay süre ile yenilenmiş olur.

TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

Bu  Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. “Yayıncı” nın belirtilen elektronik posta adresi, Rivasol ® İş Ortaklığı Programı’na kayıt sırasında tarafımıza bildirdiği elektronik posta adresidir. İş Ortaklığı için belirlenen elektronik posta adresimiz ise info@rivasol.com.tr adresidir. “Yayıncı”, Ortaklık Programı’na kayıt sırasında tarafımıza bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

Taraflar’ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf’a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Ürünleri İncele