Neden Organomineral Gübre?

  • √ Türkiye topraklarının yaklaşık %70’i organik maddece fakirdir. Türkiye genelinde bu oran %3-4 olması gerekirken %0, %1, %1,5'da kalmıştır.
  • √ Organik madde azlığı, toprağın su tutma özelliğini kısıtlayarak verimi engeller.
  • √ Saf kimyasal gübre kullanımı toprağın tuzluluğunu ve dolayısıyla PH değerini artırır.
  • √ Bu durum tarımsal alanların bazik karakterli, pH değeri 7.5 ve üzeri olması sonucunu doğurmaktadır.
  • √ Optimum bitki isteği 4 olan pH değeri ancak organik maddenin yeteri kadar olması ile mümkündür.
  • √ Topraklarımızın bazik (alkali) karakterde olması bitkilerin topraktan besin maddelerini almalarını zorlaştırır ve verim kayıplarına neden olur.
  • √ Sadece organik gübre kullanımı bitkilerin beslenmesi için yeterli değildir.
  • √ Saf organik gübre kullanımı yabancı otlara sebep olarak ilaçlama gerektirebilir.
  • √ Organomineral Gübreler bu problemi tamamen ortadan kaldırmak üzere hazırlanmaktadır.