Rivasol ® Vermikompost (solucan gübresi) ve vermikültür üretiminde, biyolojik ve ekolojik açıdan endüstriyel kullanıma en uygun solucan türü “Kırmızı Kaliforniya Solucanı” (Eisenia Fetida)’dır. Bunun başlıca nedeni, Kırmızı Kaliforniya Solucanları’nın dünya üzerinde her coğrafyada yaşayabilmeleri, doğal yapıları gereği organik maddeler içerisinde yüzeysel olarak kolonize olmaları ve sıcaklık-nem gibi şartlara geniş değer aralığında uyum sağlamış olmalarıdır.


Rivasol ® Kırmızı Kaliforniya Solucanları kullanılarak organik artıkların işlenmesi sürecine vermikompostlaştırma, ortaya çıkan ürüne ise bio-humus veya vermikompost denir.


Bu organik teknolojinin temelinde farklı organik artıkların kırmızı kaliforniya solucanları tarafından işlenebilmesi yeteneği yatmaktadır.