Solucan Gübresi Isıl İşlem Makinesi Rivasol ®


 2015 Mart ayı Organik Gübre Yönetmeliğine göre Tarım Bakanlığı tarafından Kompost gübrelerin ısıl işlemden geçirilmesi istenmektedir. Bu doğrultuda Tepsili ısıl işlem makineleri kullanılmalıdır.

 Tepsili Isıl işlemin amacı Tarım Bakanlığı tarafından istenmeyen bazı hastalık yapıcı (salmonella, antrax v.b.) bakterilerin nihai gübre içerisinde bulunmasını engellemek ya da istenen seviyeye indirmektir. Tepsili Isıl işlem makinelerini siz değerli müşterilerimize güvenle sunmaktayız.

 Tepsili Isıl işlem makinesi kapasitesi en çok 500kg ürün ile sınırlıdır.

 Tepsi içerisindeki delikler vasıtası ile Bakanlığın son yönetmeliği doğrultusunda en az 1 saat 70 oC üstünde gübreyi homojen bir şekilde ısıtarak ısıl işlem uygulamaktadır.


 Tepsili Isıl işlem makinelerinde dikkat edilecek bir diğer önemli unsur ise gübreye uygulanan Isıl İşlemin kayıtlarının tutulmasıdır.