• TOPRAK VERİMLİLİĞİNDE ORGANİK MADDENİN ÖNEMİ 
  Prof. Dr. Kadir SALTALI 
  K.Maraş Sütçü İmam Üni. Ziraat Fak. 
  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl. K.Maraş 

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir, makaleler
 • Tarım Topraklarının Kullanımında Ve Gübrelenmesinde 
  Yapılması Ve Yapılmaması Gerekenler Üzerine Bir Değerlendirme 
  Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK 
  (Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir, makaleler
 • Dr. Yalçın KAYA 
  Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
  Edirne 
  yalcinkaya@ttae.gov.tr 
  Ayçiçeği dünyada en önemli yağ bitkilerinden biri olup, ülkemizde ise Trakya bölgesinde ekim nöbetinin temel bitkisi olması, tüketicilerin en fazla ayçiçeği yağını tercih etmesi, geniş adaptasyon kabiliyetine sahip ve mekanizasyona çok uygun olması vb. nedenlerden dolayı en önemli yağ bitkisidir. 

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nediri ayçiçeği, gübreleme,
 • ÖZET 

  Azotlu gübre ve solucan humusunun patates yumrusunda vejetatif büyümeye, verime ve NPK alımına olan etkisini incelemek amacıyla, 2011 yılında Ran Firoozkoh Şirketinin araştırma alanında her uygulamada üç tekrarlı rastgele tasarlanmış blok tasarımına dayanan faktöryel şeklinde bir alan deneyi yapıldı. Deneysel faktörler azotlu gübreyi üç ayrı seviyede (50, 100 ve 150 kg ha-1 üre) ve solucan humusunu ise dört ayrı seviyede (0 [kontrol], 4.5, 9 ve 12 ton ha-1) içermektedir. Solucan Humusu 

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir, patates, patateste gübre kullanımı
 • Mısırın Sülfitasyon Çamurunda ve Ondan Elde Edilen Kompost, Vermikompost ve NPK’daki Gelişim ve Verimi

  Namita Joshi* ve Sonal Sharma

  Department of Environmental Sciences, Kanya Gurukul Mahavidyalaya, Gurukul Kangri University, Haridwar, Uttarankhand, India.

  Report and Opinion 2014; 6(6)

  [Namita Joshi and Sonal Sharma. Growth and yield of Zea mays in sulphitation pressmud, its compost, vermicompost and NPK. Rep Opinion 2014; 6(6):80-85]. (ISSN: 1553-9873).

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir, mısır, mısırda gübre nasıl uygulanır, mısır nasıl gübrelenir
 • Geri Dönüştürülmüş Kentsel Atıklardan ve Gıda Atıkları ile Kağıt Atıklardan Üretilen Solucan Humusundan Mantar Üretimine Dair Teknoloji Geliştirilmesi

  1. de la Fuente ve R.M. Gordillo UCCE Santa Clara Eyaleti

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir
 • Özet: Vermikompost 

  Hem insan sağlığını hem de çevre güvenliğini riske atan, toprak kalitesini düşüren, patojen dayanıklılığını arttıran yoğun agro-kimyasal kullanımı doğal kaynakların güvenliği konusunda oldukça ciddi endişelere sebep olmuştur. Tüm bunlar, bilim adamlarını ve karar vericileri, biyolojik gübre ve pestisit olarak etkili organik ürünler kullanımını hedefleyen sürdürülebilir tarımsal üretim sistemlerinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Bu alanda, her bakımdan toprak kalitesini arttıran aerobik kompost ve vermikompost ürünleri çok büyük önem kazanmıştır. Çeşitli organik çöplerin değerlendirilmesinde güvenilir, ekonomik ve sürdürülebilir bir yöntem olan vermikompost yöntemleri, bitki büyümesini teşvik edici, bitki besleme ve çürüklük etmenleri üzerinde biyolojik olduğu düşünülen baskılama etkisine sahip olan “vermikest” adı verilen ürünlerin elde edilmesini sağlarlar. Vermikompost küçük veya orta ölçekli tarım üreticileri için çok önemli olan düşük girdili üretim sistemini mümkün kılar ve gelenekselden organik tarıma geçişte başta gözlemlenen ürün düşüşünü telafi edebilir. Vermikompost teknikleri, insan ve hayvanlarda besin güvenliğini temin eden, çevre sağlığı bakımından güvenilir ve yüksek ekonomik değere sahip sürdürülebilir tarımsal üretim modelini destekler.

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir