• Temmuz 02, 2018

  Rivasol ® Doğal Solucan Gübresi Tohum Çimlendirme Sıralarında Solucan Gübresi Kullanımı:
  Tohumlar çimlenen bir bitkinin hayatının ilk birkaç gününde ihtiyaç duyabileceği tüm gerekli besinleri içermektedir ama bu sürenin sonunda bitki, hayatını devam ettirmek için ortamdaki besinlere bağımlı hale gelir. Açtığınız tohum sırasına biraz solucan gübresi serpin, ardından tohumlarını bırakın, her zamanki gibi tohumları örtün. Yaklaşık ayda bir kez toprağa üstten solucan gübresi ekleyin.

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir
 • Rivasol ® Sıvı Solucan Gübresi titiz bir biçimde demlendirilmiş solucan gübresi karışımı olup sağlıklı bir bitki gelişimi için gerekli faydalı toprak mikroplarını, besin maddelerini, mineralleri ve eser elementleri stabilize bir formda sunar. 
  Modern tarım uygulamaları ve kimyasallar toprak yapısı verimliliği

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir, sıvı solucan gübresi, sıvı gübre, organik sıvı gübre
 • Rivasol ® Organik Sıvı Solucan gübresi faydalı mikroplar ve bitki besinleri açısından zengin bir gübredir. Granül formdaki solucan gübresiyle aynı faydaları sunan sıvı bir ürün olup organik ve doğaldır. İstediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz, bitkileri kesinlikle yakmaz. Çevre dostudur.

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir, sıvı solucan gübresi, sıvı gübre, organik sıvı gübre
 • Temmuz 02, 2018

  Dr. Sami SÜZER 
  Ziraat Yüksek Mühendisi 
  Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
  samisuzer@ttae.gov.tr www.ttae.gov.tr 
  Buğdayın Önemi: 
  Hızla artan ülke nüfusumuzun beslenme sorunlarının çözümünde, sınırlı olan tarım alanlarımızdaki bitkisel üretimin verimliliğini artırmak büyük önem taşımaktadır. İnsan beslenmesinde en ön sırada gelen tarla bitkilerinden birisi buğdaydır(Triticum aestivum L.). Buğday ürününden elde edilen un, bulgur, makarna, nişasta insan

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir, buğday, gübreleme, buğday nasıl gübrelenir
 • Dr. Yalçın KAYA 
  Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
  Edirne 
  yalcinkaya@ttae.gov.tr 
  Ayçiçeği dünyada en önemli yağ bitkilerinden biri olup, ülkemizde ise Trakya bölgesinde ekim nöbetinin temel bitkisi olması, tüketicilerin en fazla ayçiçeği yağını tercih etmesi, geniş adaptasyon kabiliyetine sahip ve mekanizasyona çok uygun olması vb. nedenlerden dolayı en önemli yağ bitkisidir. 

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nediri ayçiçeği, gübreleme,
 • ÖZET 

  Azotlu gübre ve solucan humusunun patates yumrusunda vejetatif büyümeye, verime ve NPK alımına olan etkisini incelemek amacıyla, 2011 yılında Ran Firoozkoh Şirketinin araştırma alanında her uygulamada üç tekrarlı rastgele tasarlanmış blok tasarımına dayanan faktöryel şeklinde bir alan deneyi yapıldı. Deneysel faktörler azotlu gübreyi üç ayrı seviyede (50, 100 ve 150 kg ha-1 üre) ve solucan humusunu ise dört ayrı seviyede (0 [kontrol], 4.5, 9 ve 12 ton ha-1) içermektedir. Solucan Humusu 

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir, patates, patateste gübre kullanımı
 • Mısırın Sülfitasyon Çamurunda ve Ondan Elde Edilen Kompost, Vermikompost ve NPK’daki Gelişim ve Verimi

  Namita Joshi* ve Sonal Sharma

  Department of Environmental Sciences, Kanya Gurukul Mahavidyalaya, Gurukul Kangri University, Haridwar, Uttarankhand, India.

  Report and Opinion 2014; 6(6)

  [Namita Joshi and Sonal Sharma. Growth and yield of Zea mays in sulphitation pressmud, its compost, vermicompost and NPK. Rep Opinion 2014; 6(6):80-85]. (ISSN: 1553-9873).

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir, mısır, mısırda gübre nasıl uygulanır, mısır nasıl gübrelenir
 • Geri Dönüştürülmüş Kentsel Atıklardan ve Gıda Atıkları ile Kağıt Atıklardan Üretilen Solucan Humusundan Mantar Üretimine Dair Teknoloji Geliştirilmesi

  1. de la Fuente ve R.M. Gordillo UCCE Santa Clara Eyaleti

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir
 • Özet: Vermikompost 

  Hem insan sağlığını hem de çevre güvenliğini riske atan, toprak kalitesini düşüren, patojen dayanıklılığını arttıran yoğun agro-kimyasal kullanımı doğal kaynakların güvenliği konusunda oldukça ciddi endişelere sebep olmuştur. Tüm bunlar, bilim adamlarını ve karar vericileri, biyolojik gübre ve pestisit olarak etkili organik ürünler kullanımını hedefleyen sürdürülebilir tarımsal üretim sistemlerinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Bu alanda, her bakımdan toprak kalitesini arttıran aerobik kompost ve vermikompost ürünleri çok büyük önem kazanmıştır. Çeşitli organik çöplerin değerlendirilmesinde güvenilir, ekonomik ve sürdürülebilir bir yöntem olan vermikompost yöntemleri, bitki büyümesini teşvik edici, bitki besleme ve çürüklük etmenleri üzerinde biyolojik olduğu düşünülen baskılama etkisine sahip olan “vermikest” adı verilen ürünlerin elde edilmesini sağlarlar. Vermikompost küçük veya orta ölçekli tarım üreticileri için çok önemli olan düşük girdili üretim sistemini mümkün kılar ve gelenekselden organik tarıma geçişte başta gözlemlenen ürün düşüşünü telafi edebilir. Vermikompost teknikleri, insan ve hayvanlarda besin güvenliğini temin eden, çevre sağlığı bakımından güvenilir ve yüksek ekonomik değere sahip sürdürülebilir tarımsal üretim modelini destekler.

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir
 • Rivasol ® Medeniyetleri toprağa gömen bir hayvan: Solucan

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir
 • Vermikültür, kültür solucanlarından oluşan kolonilere verilen isimdir. Vermikültür oluşturmada temel amaç; solucan sayısını arttırmaktır. Artan solucan sayısı sürdürülebilir solucan gübresi hasatı ve daha fazla satışa hazır solucan anlamına gelmektedir.

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir
 • Rivasol ® Vermikompost (solucan gübresi) ve vermikültür üretiminde, biyolojik ve ekolojik açıdan endüstriyel kullanıma en uygun solucan türü “Kırmızı Kaliforniya Solucanı” (Eisenia Fetida)’dır. Bunun başlıca nedeni

  solucan gübresi, solucan, kırmızı kaliforniya solucanı, solucan gübresi nasil yapilir, solucan maması, solucan fiyatları, kaliforniya solucanı, solucan gübresi üretimi tesisi maliyeti,nasıl satılır
 • Solucan Gübresi Üreticinin Gübre Maliyetlerini Azaltır 

  Solucan gübresi kullanılan toprakların kimyasal yapısı olumlu yönde değişime uğrar. Tarımsal ürünlerin kalitesi ve verimliliği artar. Solucan gübresi özellikle kök gelişimini teşvik eder, bu gelişim oranı % 20 – 50 arasındadır. Toprağa ve bitkiye zarar veren canlılarla mücadele eden ve onları baskılayan mikroorganizma sayısını arttırır.

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir
 • Solucanlar belirgin bir şekilde toprağın ve yaşadıkları arazinin kalitesini yükseltirler. Solucanlar hergün dar kanallar açarak hareket ederler ve önlerine çıkan besin maddelerini bağırsaklarındaki enzimler sayesinde sindirerek beslenirler. Yedikleri besinlerin sadece % 5-10’u vücut tarafından emilir. Geriye kalan kısım mukus kaplı granül şeklinde dışarıya atılır. Bu nedenle solucan dışkısına vermikompost adı verilir.

  solucan gübresi kullanımı, solucan gübresi yararı, solucan gübresi nedir
 • Rivasol ® Kırmızı Kaliforniya Solucanları (Vermikültür) Nasıl Yetiştirilir?

  solucan gübresi, solucan, kırmızı kaliforniya solucanı, solucan gübresi nasil yapilir, solucan maması, solucan fiyatları, kaliforniya solucanı, solucan gübresi üretimi tesisi maliyeti,nasıl satılır
 • Rivasol ® Solucan Gübresi Bitkilerin Büyümesi ve Hayatta Kalabilmesi için Anahtar Role Sahip

  solucan gübresi, solucan, kırmızı kaliforniya solucanı, solucan gübresi nasil yapilir, solucan maması, solucan fiyatları, kaliforniya solucanı, solucan gübresi üretimi tesisi maliyeti,nasıl satılır
 • Rivasol ® Vermikompost kullanılan toprakların su tutma kapasitesi artar. 
  Buharlaşma nedeniyle meydana gelen su kaybını en aza indirir ve sölom sıvısı koloidal materyal özelliği sayesinde çok iyi bir atmosferik nem tutucu özelliği gösterir.

  solucan gübresi, solucan, kırmızı kaliforniya solucanı, solucan gübresi nasil yapilir, solucan maması, solucan fiyatları, kaliforniya solucanı, solucan gübresi üretimi tesisi maliyeti,nasıl satılır
 • Bir petri kabı üzerinde yetişen vermikompost özündeki bakteri 
  Rivasol ® Doğal Solucan Gübreside doğal olarak bulunan bakteri ve mantarlar hastalıklara neden olan oraganizmaları baskılar

  solucan gübresi, solucan, kırmızı kaliforniya solucanı, solucan gübresi nasil yapilir, solucan maması, solucan fiyatları, kaliforniya solucanı, solucan gübresi üretimi tesisi maliyeti,nasıl satılır
 • Rivasol ® Solucan gübresi veya diğer bilinen adıyla vermikompost organik atıkların hem solucanlar hem de diğer mikroorganizmalar tarafından parçalanması sonucu oluşur. 

  Bahçe veya toprakta doğal ortamda bulunan solucanlar kompostlaştırma işleminde kullanılamaz. Kapalı bir üretim ortamına veya yetiştirme kitinin içine alındığında ölürler.

  solucan gübresi, solucan, kırmızı kaliforniya solucanı, solucan gübresi nasil yapilir, solucan maması, solucan fiyatları, kaliforniya solucanı, solucan gübresi üretimi tesisi maliyeti,nasıl satılır